"Gerechtelijke politie heeft de grootste fout gemaakt"

Johan Vande Lanotte (SP.A) vindt dat er met de uitwijzing van Ibrahim El Bakraoui in Turkije wel wat meer verkeerd is gelopen dan alleen het "geblunder" van de verbindingsofficier daar, zoals minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vanmiddag beweerde. Volgens Vande Lanotte heeft de gerechtelijke politie namelijk de grootste fout gemaakt.

Vanmiddag vond een gezamenlijke zitting van de commissies Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken plaats in het halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Jambon verweet een verbindingsofficier in Turkije dat hij op zijn minst nalatig en onvoldoende proactief is opgetreden.

Voor Johan Vande Lanotte (SP.A) is de verbindingsofficier in Turkije weliswaar onvoldoende scherp opgetreden, maar ligt de "grootste fout" bij de gerechtelijke politie. "Zij stuurt de verbindingsofficier aan. Als men tegen de gerechtelijke politie zegt: "We hebben iemand die veroordeeld is en op de grens van Turkije met Syrië zit" is het eerste wat men moet zeggen: "Houd die daar tot we weten wat we ermee moeten doen of breng die onmiddellijk terug". En niet: "Vraag eens aan de Turken waarvoor hij daar zit". Dat is laksheid."

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover is het ermee eens dat er ook aan de kant van de gerechtelijke politie, die geïnformeerd werd door de verbindingsofficier, fouten zijn gemaakt. "De gerechtelijke politie vroeg binnen de twee uur: "Waarom is hij opgepakt in Turkije?" Tot daar gaat het goed, maar dan duurt het twee weken tot daar een antwoord op komt. Dan stel ik me de vraag: "Wat doet die verbindingsofficier?" Maar ik stel me ook de vraag of de gerechtelijke politie met gekruiste armen zit te wachten op een antwoord."

Ook andere commissieleden zien meer dan één schuldige

Bij andere partijen eenzelfde geluid, zo bleek al na de zitting vanmiddag. Stefaan Van Hecke (Groen), Laurette Onkelinx (PS) en Tim Vandenput (Open VLD) wilden eveneens weten wat de federale politie met de informatie van de verbindingsofficier heeft gedaan. "En waarom hebben ze geen rappel gestuurd, toen het zo lang duurde vooraleer er informatie doorkwam?", zei Van Hecke daarover.

"Hoe komt het dat er geen luidere bellen gaan rinkelen wanneer een vervroegd vrijgelaten crimineel wordt tegengehouden?", vroeg Sabine Lahaye-Battheu (Open VLD) zich op haar beurt af.

Barbara Pas (VB) ging nog een stap verder en concludeert dat "de zondebok gevonden" blijkt in hoofde van de officier, terwijl er in de praktijk "vele vele fouten" zijn gemaakt, ook beleidsmatig.

"Je hoort bij verschillende partijen kritiek op het feit dat minister van Binnenlandse Zaken Jambon wel heel expliciet de volledige verantwoordelijkheid lijkt te leggen bij die verbindingsofficier", besloot politicoloog Dave Sinardet in "Villa politica". "Het is ook zo dat, als men tegen die man nog een procedure wil opstarten, het misschien wel problematisch kan zijn dat hij hier al publiekelijk in de Kamer aan het kruis genageld is."