Bemiddelingsopdracht gouverneur in Pepingen mislukt

De bemiddelingsopdracht van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte in Pepingen, waar de gemeenteraad in februari de onbestuurbaarheid vaststelde, heeft geen resultaat opgeleverd. Dat meldt de woordvoerder van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), in wiens opdracht De Witte tussen de partijen trachtte te bemiddelen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen vormden LVB en N-VA in Pepingen een coalitie met slechts één zetel op overschot. Toen schepen Peter Lacres (N-VA) eerst onafhankelijk raadslid werd en zich in de tweede helft van 2015 aansloot bij CD&V-SP.A beschikte deze oppositiepartij plots over een meerderheid in de raad.

Omdat LVB-N-VA weigerde in te gaan op de eis van CD&V-SP.A en Lacres om een eenheidscollege te vormen waarin de oppositie een meerderheid zou verwerven, stemden ze op dinsdag 16 februari een motie in de gemeenteraad waarin de onbestuurbaarheid van de gemeente werd vastgesteld.

Minister Homans belastte gouverneur De Witte met een bemiddelingsopdracht en die heeft inmiddels zijn rapport hierover aan de minister bezorgd. Homans zal nu de conclusies van het rapport aan de gemeenteraad meedelen, waarop die nieuwe stappen zal kunnen zetten. Alles wijst erop dat CD&V-SP.A en Lacres gebruik zullen maken van de decretale mogelijkheid om in een volgende gemeenteraad zelf een nieuw college van burgemeester en schepenen aan te stellen.