Paus Franciscus is wereldwijd populair

Volgens een internationale enquête heeft 54 procent van de wereldbevolking een gunstige mening over paus Franciscus. Slechts 12 procent van de ondervraagden heeft een ongunstige opinie over de kerkleider. Dat meldt de Franse krant La Croix, die de resultaten van de enquête kon inkijken. De enquête werd door Win-Gallup International, dat opiniepeilingsbureaus uit 73 landen groepeert, gehouden in 64 landen.

De populariteit van de paus varieert naar continent: zijn populariteit is het grootst in Latijns-Amerika (77 procent), Noord-Amerika (63 procent) en Europa (47 procent). In de Arabische landen heeft 36 procent van de ondervraagden een gunstige mening over de kerkleider.

85 procent van de katholieken hebben een gunstige opinie over de paus. Bij de protestanten is dat 53 procent, bij de orthodoxen 49 procent. Uit de enquête blijkt ook dat 51 procent van de ondervraagde atheïsten en agnostici een gunstige opinie hebben over de paus. Bij de boeddhisten staat 33 procent gunstig tegenover de kerkleider, bij de moslims is dat 28 procent.