Vlaamse regering heeft begrotingsakkoord

De Vlaamse regering heeft even voor middernacht een akkoord bereikt over de begrotingscontrole 2016. Er wordt nog niet gecommuniceerd over de inhoud van het Goede Vrijdag-akkoord, zelfs niet over het finale cijfer, al zou het tekort wel beperkt blijven tot de vooropgestelde 172 miljoen euro. Het akkoord wordt om 10 uur toegelicht op een persconferentie op het Martelaarsplein.

De ministers van de Vlaamse regering bogen zich vrijdag, na afloop van de laatste ministerraad voor het paasreces, urenlang over de begrotingscontrole 2016. De technische discussies waren de voorbije dagen afgerond. Het was nu aan de ministers om politieke knopen door te hakken.

Er was lange tijd discussie over het startcijfer en de precieze inspanning die nodig zou zijn om de begroting op koers te houden. Eerder had de regering afgesproken het tekort dit jaar te beperken tot 172 miljoen euro, om in 2017 opnieuw aan te knopen met een begroting in evenwicht.

Later vandaag geeft de regering tekst en uitleg of (en hoe) het gelukt is die ambitie te handhaven.