Groen: "Vlaamse begrotingscontrole is zeer onrustwekkend"

Groen vindt dat de Vlaamse regering niet transparant communiceert over de begrotingscontrole. "Dit doet iedereen vrezen dat de regering weer een pak taksen en facturen uit de spotlights probeert te houden", zegt fractieleider Björn Rzoska.

De Vlaamse regering heeft zich bij de begrotingscontrole gehouden aan het vooropgestelde tekort van 172 miljoen euro. De kosten voor de asielcrisis en de extra "horizontale transfer" naar Brussel en Wallonië worden uit de begroting gehouden. Voor de bouw van scholen en sociale woningen komt er extra budget. Naar extra inkomsten of besparingen werd niet gezocht.

"De Vlamingen hebben er recht op te weten hoe het precies staat met de begroting. Maar de informatie van de Vlaamse regering is onvolledig en niet transparant", vindt Rzoska. De partij vreest dat de regering toch op zoek gaat naar nieuwe inkomstenbronnen. "De regering startte haar regeerperiode met het motto "snoeien om te bloeien". Tot dusver maakte ze alleen de eerste helft waar", aldus Rzoska.

Wat de regering als nieuwe investeringen bestempelt, is grotendeels recyclage van al beslist en al gecommuniceerd beleid, vindt de partij. "De regering-Bourgeois maakt dus ook niet de goede politieke keuzes. De slimme investeringen die economie en samenleving zuurstof geven blijven achterwege."

"Gemiste kans om echt te investeren in toekomst"

De SP.A vindt de Vlaamse begrotingscontrole een gemiste kans om echt te investeren in de toekomst. "Hier en daar worden kleine stappen vooruit gezet, maar een overtuigend traject naar de hooggestemde doelstellingen van de Visienota 2050 van Bourgeois zit er duidelijk nog niet in", zegt fractieleider Joris Vandenbroucke.

"Een boekhoudkundig fraai lijkend werkstuk zonder veel ambities", vindt Vandenbroucke. "Het blijft bijvoorbeeld oorverdovend stil rond de herhaalde beloften over substantiële extra investeringen in Welzijn. De noden in de jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg zijn nochtans even enorm als ze acuut zijn."

De besliste investeringen zullen volgens de SP.A slechts druppelsgewijs effect sorteren. "Weinig zal daarvan op korte termijn te merken zijn. Er zijn zoveel initiatieven, plannen en ambities voor vooruitgang, meer levenskwaliteit en betere zorg. We kunnen morgen aan de slag als de regering het licht op groen zou zetten. Maar deze Vlaamse regering laat kansen liggen om echt te investeren in de toekomst."

"Schuld wordt doorgeschoven naar komende generaties"

Van de belofte van minister-president Geert Bourgeois, aan het begin van deze legislatuur, om de schuld niet door te schuiven naar de volgende generaties blijft geen spaander meer heel. Dat zegt Vlaams Belang in reactie op het akkoord van de Vlaamse regering rond de begrotingscontrole.

Het werkelijke tekort bedraagt 428 miljoen euro, rekent Vlaams Belang voor. "Aangezien de 120 miljoen euro die de Vlaamse regering voorziet voor de gevolgen van de asielcrisis en de bijkomende, door de zesde staatshervorming opgelegde, transfer van 136 miljoen euro buiten de begroting worden gehouden."

"De Vlaamse schuld stijgt in 2016 naar 26 miljard", zegt fractieleider Chris Janssens. "Elke Vlaming wordt dus niet alleen geboren met een federale schuld, maar ook met een Vlaamse schuld die nu al meer dan 4.000 euro per persoon bedraagt. En die schuldenberg zal volgens het Rekenhof de volgende jaren nog groeien."

Vlaams Belang eist dat er een einde komt aan de transfers naar Brussel en Wallonië. "Dat een minister-president die zichzelf Vlaams-nationaal noemt zich daar klakkeloos bij neerlegt, is voor het Vlaams Belang totaal onbegrijpelijk", besluit Janssens.