Vlaamse regering wil begrotingstekort niet laten oplopen

De Vlaamse regering houdt zich aan het afgesproken begrotingstekort van 172 miljoen. Er circuleerden geruchten dat het deficit zou oplopen, maar dat gebeurt niet, als het van minister-president Bourgeois en co. afhangt. Tegelijkertijd is er nog geld gevonden voor (onder meer) het bouwen van nieuwe scholen of sociale woningen.
Foto Kurt bvba

In september, bij de opmaak van de begroting voor 2016, had de Vlaamse regering afgesproken dat het tekort mocht oplopen tot 172 miljoen, maar ook niet meer. Het bleef de bedoeling om in 2017 een evenwicht te bereiken. En ook na deze begrotingscontrole, zo kort voor het paasreces, is dat nog steeds de intentie.

Makkelijk was de oefening niet. op een gegeven moment gingen er geruchten dat de Vlaamse regering 300, 500 of zelfs een miljard euro extra moest vinden om zijn doel te halen. Bourgeois ontkende dat, maar er moest desondanks een stevige inspanning geleverd worden. Bijvoorbeeld omdat de staatshervorming nog steeds geld kost. Zo'n 364 miljoen zelfs dit jaar, zei Bourgeois enkele weken geleden.

De vraag is: waar vind je dat geld? CD&V meende dat dat niet op de departementen van hun minister kon gebeuren, Onderwijs en Welzijn, respectievelijk beheerd door Hilde Crevits en Jo Vandeurzen. Daar zijn nogal wat vragen om net méér centen te krijgen. Die discussie zorgde er voor dat er gisteren tot bijna middernacht onderhandeld moest worden. 

In het uiteindelijke akkoord worden een aantal kosten uit de begroting gehouden. Zoals de asielcrisis (98 miljoen) of de bijdrage aan de andere deelstaten (136 miljoen).

Wel moet de zogeheten horizontale transfer (228 miljoen) in de cijfers opgenomen worden. Dat is een mechanisme dat bij de hervorming van de financieringswet werd afgesproken: in ruil voor meer fiscale autonomie betaalt Vlaanderen tien jaar lang een bedrag om de verarming in de andere deelstaten te vermijden. De tien jaar daarna wordt dat dan stelselmatig afgebouwd.

Tegelijkertijd is er vierhonderd miljoen gevonden voor nieuwe investeringen. Er is 200 miljoen voor sociale woningbouw, 160 miljoen voor schoolbouwprojecten of 56 miljoen voor de verhoging van zeven bruggen over het Albertkanaal.