"Kunnen van minuut tot minuut aantonen dat communicatie goed verlopen is"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil naar eigen zeggen geen polemiek met de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB over de communicatie rond het stilleggen van de metro op de dag van de aanslagen. Wel zegt Jambon in "De zevende dag" dat de communicatie volgens hem goed verlopen is. En hij blijft erbij dat het Brussels Gewest verantwoordelijk is voor de metro.

De MIVB ontkende gisteren formeel dat ze op de dag van de aanslagen vanuit de federale regering bericht hadden gekregen om de metro te sluiten, ondanks het feit dat het crisiscentrum had geoordeeld dat de metro inderdaad moest worden stilgelegd.

Een discussie die dreigt uit te monden in een politiek steekspel: wie is verantwoordelijk voor de instructies? Een steekspel dat Jambon nu kennelijk wil ontmijnen. "Ik wil geen polemiek zoeken met de Brusselse metro. De parlementaire onderzoekscommissie zal dat zeker en vast onderzoeken", aldus de minister.

Jambon maakt zich sterk dat de communicatie over de beslissing om de metro stil te leggen, correct verlopen is. "Kort voor negen uur hebben we in het Crisiscentrum de beslissing genomen dat het goed zou zijn om de metro stil te leggen. Daarna is het communicatietraject via de spoorwegpolitie van start gegaan. Wij kunnen dat aanbrengen van minuut tot minuut. En daaruit zal blijken dat de communicatie wel degelijk goed verlopen is."

Waar het dan wel fout gelopen is, is aan de onderzoekscommissie uit te zoeken, vindt Jambon. Hij blijft er wel bij dat het Brussels Gewest verantwoordelijk is voor de metro. "Ik heb niet gezegd dat het Gewest moest communiceren. Ik heb gezegd dat de metro een verantwoordelijkheid is van het Brussels Gewest en daar wordt via de spoorwegpolitie en het Gewest gecommuniceerd. Maar het heeft geen zin om in deze omstandigheden daar polemieken in te zoeken. Laat de parlementaire onderzoekscommissie in de toekomst haar werk doen."

"Hadden die Ibrahim in Turkije kunnen stoppen"

Al vrij snel na de aanslagen kregen de politie- en inlichtingendiensten af te rekenen met kritiek. Minister Jambon neemt de verdediging van hen op zich. "De politie is een organisatie van 40.000 mensen. Ik daag u uit om zo'n systeem te zoeken waar nooit iemand eens een menselijke fout maakt. Die mensen werken dag en nacht voor onze veiligheid."

Wel verwijst Jambon opnieuw naar de verbindingsofficier van ons land in Turkije. "Dat deel van het verhaal valt onder mijn verantwoordelijkheid. Ik heb daar een fout in gevonden en dingen in gemerkt die niet hadden mogen gebeuren." Het gaat dan over terrorist Ibrahim El Bakraoui, die na een overbrenging vanuit Turkije via Nederland naar ons land kon terugkeren. "Het enige wat we hadden kunnen doen, is die Ibrahim in Turkije stoppen."

"Kan niet op enkele maanden rechtzetten wat jaren is misgelopen"

Minister Jambon zal naar eigen zeggen ook blijven investeren in de veiligheid, ondanks het gat in de begroting. "Veiligheid is de eerste verantwoordelijkheid van de overheid. We blijven de noodzakelijke middelen vrijmaken om de veiligheid op niveau te krijgen."

In die zin haalt Jambon ook uit naar de vorige regeringen. "Ik heb altijd gezegd dat het politie- en veiligheidsapparaat het voorbeeld is hoe men in het verleden op een slechte manier bespaard heeft. Wij doen nu een inhaalbeweging, maar je kan niet op enkele maanden rechtzetten wat gedurende tientallen jaren verkeerd is gelopen."