Inflatie voor het eerst sinds eind 2012 boven 2 procent

De inflatie is in maart gestegen tot 2,24 procent. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2012. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Het leven is dus gemiddeld duurder geworden, maar de spilindex is niet overschreden. Er is wel een contrast met de rest van de eurozone, waar de inflatie veel te laag blijft.

De stijging van de consumentenprijzen lag een pak hoger dan in februari, toen de inflatie 1,39 procent op jaarbasis bedroeg.

Er waren in maart voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit, fruit, telecompacks, motorbrandstoffen, buitenlandse reizen, restaurants en cafés, brood en granen en de aankoop van nieuwe wagens. Elektriciteit is vooral duurder geworden door de Vlaamse energieheffing.

Vooral aardgas, huisbrandolie en alcoholische dranken hadden dan weer een verlagend effect op het indexcijfer, aldus de FOD Economie.

Belastingverhogingen en duurdere diensten

"Dat is heel opmerkelijk. In de rest van de eurozone was de inflatie vorige maand nog negatief", zegt Koen De Leus, econoom bij KBC.

Hij heeft twee verklaringen voor de hogere inflatie. "Vooreerst heb je de belastingverhogingen in het kader van de taxshift. Een tweede element is de forse stijging van diensten. Je ziet bijvoorbeeld de stijging van de gereglementeerde diensten zoals huisvuilophaling. Gemeenten kunnen die diensten nu zelf regelen en kunnen dus zelf bepalen welke prijsstijging ze doorvoeren."

Dat kan nog wat meer worden, want de werkgeversorganisatie Voka waarschuwt nu al dat de kilometerheffing voor vrachtwagens die vrijdag van kracht wordt op de Belgische wegen, het wegtransport "een pak duurder zal maken". Concreet betekent dat dus ook een prijsstijging voor alle goederen die via de weg -en dat is bijna alles- vervoerd worden.

Spilindex niet overschreden

De stijgende inflatie betekent een duurder leven. Toch is de spilindex niet overschreden: ambtenarenlonen en sociale uitkeringen stijgen dus niet. De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.

Groeiende discrepantie met rest eurozone

De Belgische inflatie is dus boven de drempel van 2 procent geraakt, maar de manier waarop is even belangrijk. Zoals u hierboven kunt lezen is dat vooral door de overheid: bepaalde belastingverhogingen zoals op elektriciteit en duurdere gereglementeerde diensten. Het indexcijfer is dus vanuit de overheden opgekrikt en zegt dus minder over de economische realiteit.

 

Algemeen beschouwen analisten een inflatie van net onder de 2 procent als gezond voor een economie. België zit daar nu boven, maar de eurozone in zijn geheel kent nauwelijks nog inflatie en flirt met deflatie, wat fors de rem kan zetten op de economie. Mede daarom zal de Europese Centrale Bank (ECB) het huidige beleid van historisch lage intrestvoeten en steunaankopen van obligaties blijven voortzetten.

Als Belgen zitten we dan een beetje tussen hamer en aambeeld: het leven wordt hier duurder door specifieke Belgische omstandigheden, maar de -Europees bepaalde- rente blijft erg laag. Of anders gezegd: uw spaargeld begint dan weg te smelten en het ziet er niet naar uit dat de ECB het roer snel gaat omgooien. Als er én geen inflatie én geen rente is, blijft -zoals elders in de eurozone- uw geld staan, het levert dan niets op, maar u verliest ook niets.

Op bovenstaande grafiek van Econopolis kan u merken hoe de Belgische en Europese inflatie plots uit elkaar beginnen te groeien.

Meest gelezen