Contract voor nieuwkomers: "Wie niet integreert, moet terug"

Nieuwkomers moeten voortaan een verklaring ondertekenen. Wie weigert, is niet welkom. En wie geen "redelijke inspanning" levert om zich te integreren, kan zijn verblijfsrecht verliezen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad, en heeft staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1 toegelicht.

De federale regering heeft gisteren de tekst van de "nieuwkomersverklaring" goedgekeurd. Concreet moeten nieuwkomers beloven dat ze wetten, normen en waarden respecteren zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vrijheid van seksuele oriëntatie en vrijheid van geloofsovertuiging.

Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. De verplichting geldt enkel voor mensen afkomstig uit niet-EU-landen. Zij vormen zowat drie vierden van de nieuwkomers.

Voor EU-burgers en studenten geldt de integratieverplichting niet. Ook asielzoekers zijn niet verplicht de tekst te ondertekenen, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken raadt hen wel ten stelligste aan dat te doen. "Als ze pertinent weigeren de tekst te aanvaarden, kan ik hen niet op het vliegtuig zetten richting oorlogsgebied", zegt hij. "Maar dan wordt deze weigering wel bij hun dossier gevoegd. Het is dan een mogelijke indicatie van een radicaal islamistisch gedachtegoed."

Gezinshereniging

Francken verklaart erg blij te zijn met de verklaring. Zijn partij pleit al jaren voor de koppeling van een verblijfsrecht aan de wil tot integratie. "Jarenlang kon iedereen België binnenkomen zonder voorwaarden en daar dragen we nog altijd de gevolgen van", zegt hij.

"De gebeurtenissen van vorige week hebben het nog eens bewezen. De daders zijn bijna allemaal genaturaliseerde Belgen. Ik denk dat het absoluut nodig was om de verblijfsvergunning te koppelen aan een verplichting tot integratie." Toch mikt Francken vooral op nieuwkomers die in het kader van gezinshereniging naar België komen. "Zelfs in de huidige vluchtelingencrisis vormen zij nog steeds het grootste migratiekanaal."

"Stel dat een Marokkaanse vrouw wil trouwen met een Belgische man", haalt hij als voorbeeld aan in "De ochtend" op Radio 1. "Dan moet ze in de Belgische ambassade in Rabat een visumaanvraag indienen. Bij die aanvraag zal ze de nieuwkomersverklaring in handen krijgen. Ze krijgt 30 dagen de tijd die te lezen en ondertekend terug te bezorgen. Doet ze dat niet, dan wordt haar visumaanvraag zelfs niet bekeken."

Tijdelijke verblijfsvergunning

De eerste 5 jaar krijgen mensen die in ons land willen komen wonen sowieso een tijdelijke verblijfsvergunning. Tijdens die periode zullen kandidaat-Belgen met alle mogelijke documenten en attesten hun integratie moeten aantonen. "Het kan dan gaan om behaalde documenten als het Vlaamse inburgeringsattest of bewijzen van taallessen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal dit controleren."

Voor de opstelling van de nieuwkomersverklaring deed Francken een beroep op de bekende professor Etienne Vermeersch.

Meest gelezen