Mensen die taalfouten verbeteren, zijn minder vriendelijk

Slecht nieuws voor de ‘taalfreaks’ onder ons: mensen die geneigd zijn om taalfouten te corrigeren, worden doorgaans als minder vriendelijk ervaren. Dat heeft onderzoek aan de Universiteit van Michigan uitgewezen. Bovendien hebben mensen ook meer problemen met grammaticafouten dan met tikfouten.

Onderzoekers aan de Universiteit van Michigan lieten 83 proefpersonen e-mails lezen van potentiële huisgenoten. In die e-mails stonden zowel tikfouten als grammaticafouten. De proefpersonen moesten daarna de schrijvers van de e-mails beoordelen op hun intelligentie, vriendelijkheid en andere kenmerken.

Uit de resultaten blijkt dat grammaticafouten zwaarder worden aangerekend. Mensen zien taalfouten namelijk als een afspiegeling van andere mogelijke problemen. Volgens taalwetenschapper Mark Dingemanse hebben tikfouten minder negatieve gevolgen omdat mensen die vaak maken door verstrooidheid.

Link tussen taal en persoonlijkheid

Het onderzoek toont ook een duidelijke link tussen taal en persoonlijkheid. Iemands persoonlijkheid beïnvloedt namelijk de manier waarop die persoon reageert op geschreven fouten. De 83 proefpersonen die deelnamen aan het onderzoek moesten voor de test een vragenlijst invullen over hun eigen persoonlijkheid. Daaruit blijkt dat de personen die de taalfouten opmerkten en corrigeerden doorgaans als minder vriendelijk worden ervaren. Taalpuristen zijn vaak ook introverte mensen. Extraverte mensen hebben meestal geen probleem met taalfouten of slechte grammatica.

Dingemanse beaamt dat taal iets zegt over iemands persoonlijkheid, volgens hem komen mensen die geneigd zijn anderen te verbeteren vaak bazig over. Voortaan dus toch maar twee keer nadenken voordat je de taalpurist gaat uithangen?

Meest gelezen