Spilindex zou al in mei overschreden worden

De spilindex zou al in mei overschreden worden, zo verwacht het Planbureau. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in juni en de overheidslonen in juli automatisch met twee procent stijgen.
© Image Source, all rights reserved.

De index is de graadmeter voor de kost van het leven. Als de index twee punten stijgt, en de spilindex overschreden wordt, dan worden de uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel enkele maanden later automatisch met twee procent verhoogd.

De laatste automatische verhoging dateert al van eind 2012. De vorige indexering is overgeslagen, door de indexsprong van de federale regering. Vorige maand verwachtte het Planbureau nog dat de spilindex in juli pas overschreden zou worden, maar dat zou dus reeds volgende maand gebeuren.

De mogelijke overschrijding van de spilindex heeft alles te maken met de versnelling van de inflatie. Het Planbureau verwacht nu een gemiddelde jaarinflatie van 1,5 procent, zowel in 2016 als 2017. Voorheen stelde het Planbureau nog 1,3 procent stijgende levensduurte voorop dit jaar en 1,5 procent volgend jaar. In 2015 was er 0,56 procent inflatie, in 2014 0,34 procent.

De groeivoet van de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2016 gemiddeld 1,7 procent en in 2017 1,3 procent bedragen, tegenover 1,05 procent in 2015 en 0,40 procent in 2014.

De volgende spilindex zou niet overschreden worden in 2017.

Meest gelezen