Gemengde bossen zijn nuttiger voor de maatschappij

Gemengde bossen, waar meerdere boomsoorten samen groeien, leveren meer ecosysteemdiensten en zijn dus nuttiger voor de maatschappij. Dat besluiten onderzoekers uit 29 Europese instellingen, waaronder de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven. De wetenschappers pleiten ervoor om landschappen waar veel boomsoorten voorkomen te behouden en te stimuleren.

"Bossen leveren tal van diensten aan de maatschappij", zegt professor Lander Baeten (UGent). "Zo produceren ze hout, slaan ze koolstof op en vormen ze een leefgebied voor tal van planten en dieren." De wetenschappers onderzochten in de verschillende Europese bostypes, van het boreaal bos in Finland tot het mediterraan bos in Spanje, hoe het functioneren van bosecosystemen beïnvloed wordt door de biodiversiteit aan bomen die er groeien.

"Individuele boomsoorten scoren vaak erg goed in het leveren van een specifieke dienst. Zo produceren bepaalde naaldboomsoorten bijvoorbeeld veel hout. Maar bossen moeten in veel diensten tegelijk voorzien. Bossen produceren hout en zuiveren de lucht van fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast produceren bossen zuurstof en dienen ze tegelijk ook als recreatieruimte voor bezoekers en als leefruimte voor verschillende planten en dieren."

Gezien de vele functies die bossen vervullen, opteren we maar beter voor gemengde bossen, zegt professor Baeten. "Wanneer veel soorten bij elkaar groeien, wordt een bos namelijk een manusje-van-alles, zo bleek uit het biodiversiteitsonderzoek. Het kan dan tegelijk voorzien in heel uiteenlopende diensten, in plaats van uit te blinken in slechts één functie. We moeten absoluut vermijden dat bossen het ecologisch equivalent worden van winkelcentra. Net zoals een kleine groep ketens wereldwijd opduikt en steeds meer van hetzelfde biedt, zal een homogenisering van onze bossen leiden tot een verschraling van het dienstenaanbod."

Meest gelezen