Natuurpunt evalueert toestand van 79 bedreigde dier- en plantensoorten

De komende vijf jaar zullen vrijwilligers van Natuurpunt in opdracht van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO) populatiegegevens verzamelen over 79 bedreigde dier- en plantensoorten, en over alle vogelsoorten. Dat doen ze om de toestand van die bedreigde soorten van dichtbij op te volgen zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden om te vermijden dat de soorten achteruitgaan of verdwijnen.
Science Photo Library

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft voor de 79 soorten specifieke methoden uitgewerkt om gegevens te verzamelen. Zo zetten ze bijvoorbeeld feromonenvallen op voor kevers en zoeken ze naar sporen van otters.

Natuurpunt Studie, dat het veldwerk van de vrijwilligers coördineert, voorziet ook opleidingen voor vrijwilligers om die methodes onder de knie te krijgen en toe te passen. “We zijn tevreden dat de kennis en veldervaring van onze vrijwilligers verzilverd wordt en dat ze op die manier kunnen bijdragen aan een goed onderbouwd natuurbeleid”, zegt Wouter Vanreusel van natuurpunt Studie.

De inventarisatie is echter maar een eerste stap, de tweede stap is kijken of de bescherming van die bedreigde soorten ook effectief werkt. Het INBO zal de verzamelde gegevens analyseren en doorspelen aan de Vlaamse en Europese overheid zodat die de nodige beleidsmaatregelen kunnen nemen.

Vandaag beginnen vrijwilligers in Tienen aan een inventarisatie van de salamanderpopulatie. De dieren worden daar met netten opgevangen en daarna opgemeten en gefotografeerd.

Meest gelezen