Terroristen in aparte vleugel om "besmetting" te voorkomen

In de gevangenis van Hasselt en Ittre opent vandaag een aparte afdeling voor veroordeelde terroristen en terreurverdachten. De bedoeling is om extremisten te isoleren, zodat ze andere gevangenen niet kunnen beïnvloeden. In totaal gaat het over 40 plaatsen.

De speciale afdeling is niet bedoeld voor iedere terreurverdachte of veroordeelde terrorist. Enkel de gevangenen met een groot besmettingsgevaar zullen worden afgezonderd. Deze gevangenen vormen in principe geen direct gevaar voor de veiligheid, maar hebben wel de drang om andere gedetineerden te overtuigen van hun extreem gedachtegoed. Door ze te scheiden van gevangenen die vatbaar zijn voor radicalisering, wil men het intoxicatiegevaar beperken.

Buitenlandse expert deradicalisering

Hoewel de gevangenen in een aparte afdeling terechtkomen, wordt hun regime maar in beperkte mate aangepast. De bedoeling is om hun dag zo normaal mogelijk te laten verlopen en te vermijden dat ze het statuut van martelaar krijgen.

Wel mogen de gevangenen niet langer sporten tussen de andere gedetineerden en krijgen ze aangepaste vormingscursussen. "Het is niet de bedoeling dat ze cursussen krijgen die kunnen inspireren tot radicale acties", klinkt het.

In de aparte afdeling komt ook een buitenlandse expert die de gevangenen via den gespecialiseerd programma zal proberen te bevrijden van fanatieke gedachten. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in "Terzake".

Belangrijke taak gevangenispersoneel

Minister Geens schrijft een belangrijke taak toe aan het gevangenispersoneel en aan de cel extremisme binnen de centrale dienst van het gevangeniswezen. Zo staan zij in voor de detectie en de screening.

De cipiers en de psychosociale begeleiders kregen daarom een speciale opleiding om hen voor te bereiden op hun nieuwe taak. Daarbij werd hen onder andere conflictbeheersing bijgebracht en werden ze ingeleid in de basiswaarden van de islam.

Wie dan precies beslist wie in die aparte afdelingen terechtkomt? "De centrale gevangenisdirectie en met name de cel extremisme. Die cel sluit aan op de staatsveiligheid, op de gevangenissen en op de gerechtelijke politie. Ook het gevangenispersoneel zal hoogte moeten krijgen van wie tot radicalisering kan aanzetten", aldus Geens in "Terzake".

Niet voor eeuwig

Hoe lang de gedetineerden op deze afdeling moeten blijven, hangt overigens af van hun vooruitgang. "De gevangenen zullen voortdurend worden opgevolgd," zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Als het deradicaliseringsproject succesvol blijkt, kunnen ze eventueel naar de gewone gevangenis terugkeren."

Hoeveel gedetineerden de speciale afdeling vandaag al telt, is nog niet geweten.

Meest gelezen