"Maak tuinieren en klussen mogelijk met dienstencheques"

De sector van de dienstencheques is vragende partij om het systeem uit te breiden. Ze denken aan tuinonderhoud, klusjes aan de woning en eventueel ook kinderopvang. Nu kun je met dienstencheques enkel betalen voor huishoudelijke hulp. De sector is in 2015 opnieuw gegroeid, maar door de regionalisering zijn de kosten voor de dienstenchequebedrijven wel gestegen.
Visions
Kan je binnenkort de tuinman betalen met dienstencheques?

"We denken dat er op termijn een uitbreiding moet komen", zegt Herwig Muyldermans van de dienstenchequefederatie Federgon. "Dat is mogelijk voor bijvoorbeeld onderhoud van tuinen en klusjes in huizen, waar de vermoeide, hardwerkende Vlaamse man geen tijd voor heeft in het weekend. Ook kinderopvang zou eventueel kunnen."

Waarom is dat nodig? "De arbeidsmarkt is aan het veranderen", aldus Muyldermans. "In de toekomst zullen er heel wat lager- en middengeschoolde jobs verloren gaan. Dan moeten we zorgen voor jobcreatie. Bij de dienstverlening aan particulieren zijn er oplossingen te vinden."

De uitbreiding zou ook de tewerkstelling van mannen verhogen. Want nu gaat het voor 98 procent om vrouwen in de sector.

Financiering

Daarnaast is de sector ook voorstander van een uitbreiding van de financiering. Nu wordt een deel betaald door de overheid en een deel door de klant. Ook de werkgever kan meefinancieren, meent Federgon, naar analogie met maaltijd- en ecocheques.

"Het is ook voor de werkgever belangrijk dat er een goed evenwicht voor werknemers tussen het privéleven en het professioneel leven", aldus Muyldermans. Dienstencheques kunnen daartoe bijdragen, luidt het.

Sector groeit opnieuw

2014 was een slecht jaar voor de sector van de dienstencheques. Dat kwam vooral door twee opeenvolgende prijsstijgingen. Maar vorig jaar heeft de sector zich hersteld met een groei van 4 procent. Het aantal actieve klanten steeg met 5 procent naar een aantal van ruim 1 miljoen. Ook het aantal werknemers groeide volgens de laatste cijfers met 3 procent, wat volgens Federgon neerkomt op een netto-creatie van 3.700 jobs. Het aantal ondernemingen is in 2015 wel gedaald.

Sinds begin dit jaar zijn de dienstencheques gewestelijke materie. Die regionalisering was volgens Muyldermans "een immense operatie" die de kosten voor de bedrijven heeft doen stijgen. Veel bedrijven zijn immers actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. "Waar we vroeger één federaal systeem hadden, moet dit nu driemaal operationeel gemaakt worden. Dit is een politieke beslissing die we aanvaarden, maar de kostenverhoging is wel een duidelijk feit."

De Vlaamse gebruiker van dienstencheques zal er deze legislatuur niets van merken. De prijs blijft op 9 euro.

Enkele cijfers

  • 61% van de werknemers woont in Vlaanderen, 24% in Wallonië en 14% in Brussel
  • 9% is voltijds in dienst, 66% halftijds of meer en 25% deeltijds
  • 4,3% van de banen in ons land zijn dienstenchequebanen
  • 48% van de werknemers zijn van vreemde origine, 30% is geen Belg
  • 25% van de werknemers zijn 50-plussers

Meest gelezen