"Opdoeken Kunstcel federale politie bedreiging voor cultuurpatrimonium"

Senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) waarschuwt voor de gevolgen van het opdoeken van de Kunstcel binnen de federale politie. Een centrale aanpak is volgens hem noodzakelijk "indien we ons cultuurpatrimonium willen beschermen en internationaal geen aantrekkingskracht willen uitoefenen op kunstroofbendes".
Jean-Jacques De Gucht.

De cel "Kunst en Antiek" van de federale gerechtelijke politie staat in voor de documentatie, analyse en coördinatie van alle informatie over gestolen kunstwerken. Via samenwerkingen in binnen- en buitenland bestrijdt de cel de diefstal, vervalsing en heling van kunst door internationale criminele netwerken.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigde op een schriftelijke vraag van De Gucht dat de Kunstcel wordt opgedoekt. Volgens Jambon gebeurt dat in het kader van een optimalisatieoperatie. "Gelet op de huidige capaciteit is het bestaan van een centrale cel ART niet meer mogelijk", luidt het in het antwoord.

Zwakke schakel

"Net wanneer onze buurlanden stevig inzetten op een centrale Kunstcel in de strijd tegen kunstdiefstal, vervalsingen en heling van kunst, is dit een zeer slecht signaal met het oog op het beschermen van ons cultuurpatrimonium. Zowel onze musea als particulieren vallen immers ten prooi aan deze vorm van criminaliteit", vindt de De Gucht.

"Enkel een nationaal coördinerend orgaan, dat in contact staat met buitenlandse veiligheidsdiensten, kan succesvol de strijd aanbinden met de internationale kunstroofcriminaliteit. Door het opdoeken van de Kunstcel dreigen we internationaal een zwakke schakel te worden en zullen we aantrekkingskracht uitoefenen op criminele organisaties die zich richten op het roven, vervalsen en helen van kunst."

Jubelparkmuseum

De Gucht wijst erop dat het Jubelparkmuseum onlangs nog succesvol samenwerkte met de Kunstcel over roofkunst uit Syrië. Terroristische groeperingen zoals Al Qaeda en IS bieden immers roofkunst uit Afghanistan, Syrië en Irak aan op de internationale markt en zonder de knowhow van de Kunstcel kan dit fenomeen niet efficiënt worden bestreden, aldus de senator.

Minister Jambon stelt dat de arrondissementen de taken van de Kunstcel zullen overnemen door werk te maken van een goede informatie-uitwisseling, maar ook hier ziet De Gucht weinig heil in: "Het is mij onduidelijk hoe op het niveau van de arrondissementen men taken van de Kunstcel zal kunnen overnemen. Al onze buurlanden werken met een gecentraliseerde Kunstcel".

Meest gelezen