"Centraliseer patiëntenklachten in één aanspreekpunt"

Het Vlaams patiëntenplatform pleit voor een duidelijk aanspreekpunt voor ontevreden ppatiënten die een klacht willen indienen. Dat soort instantie is er vandaag niet. Wie een klacht wil indienen, moet door een doolhof aan procedures en diensten doorlopen.

"We stellen voor dat er kort bij de burger één aanspreekpunt waar je terecht kan met al je klachten. Het is niet aan de patiënt om zelf uit te vissen waar je terecht moet voor wat", aldus Ilse Weeghmans van het Vlaams patiëntenplatform. "Dat is de taak van het aanspreekpunt die daar samen met de achterliggende instanties voor zorgt. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen niet klagen om te klagen. We moeten de klachten ook verzamelen, zodat dit leidt tot een kwaliteitsverbetering."