"Hervorming secundair onderwijs gaat op dit moment niet vooruit"

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, vindt dat de hervorming van het secundair onderwijs niet vooruit gaat. "En dat komt omdat er te weinig overeenstemming is tussen de politieke partijen over een aantal basisbeginselen zoals de uitwerking van de eerst graad en de matrix van studierichtingen", zegt hij in studentenblad Veto.

Bij de onderwijshervorming zouden scholieren pas na de eerste graad beslissingen moeten nemen als het gaat om de studiekeuze. Boeve waarschuwt in het studentenblad "dat de actuele negatieve perceptie van sommige studierichtingen zich echter kan herhalen in gelijk welk systeem en dat het duidelijk moet zijn dat elke richting waardevol is en een toekomst heeft". Daarnaast moeten volgens hem de 150 richtingen in de derde graad geclusterd worden en ook meer beloven wat ze doen.

In het interview wijst Boeve er ook op dat hij niet op dezelfde lijn als het gemeenschapsonderwijs zit wat de beoogde brede basisvorming in de eerste graad betreft. "In het gemeenschapsonderwijs pleit men voor heterogene klasgroepen. Ook wij vinden dat iedereen dezelfde basisdoelstellingen moet behalen, maar je kan nog steeds groepen onderscheiden en de sterke leerlingen extra uitdagen op momenten dat andere groepen meer tijd krijgen voor de basiscompetenties."

In hetzelfde magazine stelt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs, "dat ze graag een bredere eerste graad ziet dan wat er nu in het masterplan staat". "We willen dat de eerste twee jaren voor leerlingen nog alle mogelijkheden openhouden. Zo breed gaat het masterplan spijtig genoeg niet. Voor ons mag het een stuk verder gaan". Ze pleit voorts voor "flexibeler trajecten". "Leerlingen hebben verschillende snelheden binnen verschillende vakken. Een ideaal secundair onderwijs houdt daar rekening mee en is meer op maat van leerlingen gemaakt."