"Uitspraken misschien moreel verwerpelijk, maar zetten niet aan tot haat"

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, overweegt geen gerechtelijke stappen tegen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die afgelopen weekend zei dat "een significant deel van de moslims danste na de aanslagen in Brussel". "Ook al kunnen de verklaringen als moreel verwerpelijk beschouwd worden, wettelijk gezien zetten ze niet aan tot haat."

Codirecteur van Unia, Patrick Charlier, stelt zich vooral vragen bij woorden als "een significant deel van de moslimgemeenschap". "Jambon moet uitleg geven en klaarheid scheppen over de omvang van het fenomeen waar hij het over heeft."

"Als hij zijn verklaringen kan staven, is dat zeer problematisch voor onze samenleving. Kan hij dat niet, en keert hij zich af van een deel van de bevolking, dan zijn die uitspraken onrustwekkend voor een minister wiens rol het is om zijn burgers te beschermen."

Mogelijk wel klachten uit andere hoek

Gerechtelijke stappen vanuit Unia komen er dus niet. De Franstalige Beweging tegen Racisme, Antisemitisme en Xenofobie (MRAX) en het Collectief tegen Islamofobie in België (CTIB) overwegen dat wel.

"Het is onaanvaardbaar dat een partij zich bedient van het ambt dat ze bekleedt om dit soort communicatie te voeren. Gerechtelijke stappen zijn één oplossing, de eerste minister interpelleren een andere. Charles Michel moet de communicatie van zijn regering in de hand kunnen hebben", zegt Carlos Crespo, de communicatieverantwoordelijke van MRAX.

Ook het CTIB zal in de uren of dagen die volgen zijn positie bepalen, zegt vicevoorzitter Hajib El Hajjaji. Het CTIB publiceerde kort na de publicatie van het interview met Jambon dat zijn uitspraken "gevaarlijk" waren. "Politieke islamofobie in volle glorie", tweette de organisatie. "Meneer Charles Michel, keurt u de uitspraken goed van uw minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon? Een duidelijk en snel antwoord dringt zich op."