Aanbesteding nieuwe enkelbanden loopt in het honderd

Het zal nog een tijd duren voor er nieuwe, moderne enkelbanden ingezet kunnen worden in ons land. Het contract met de huidige firma is afgelopen, maar bij de openbare aanbesteding voor een nieuwe leverancier ging het mis. Om het probleem op te lossen wordt nu onderhandeld met de huidige leverancier om nog zeker een jaar langer samen te werken.

De aanbestedingsprocedure om een nieuwe leverancier te vinden, sprong eind maart af. Enkele bedrijven dienden een klacht in bij de Raad van State omdat de onderhandelingen maar met één leverancier werden opgestart. De Raad van State gaf hen gelijk en schortte de procedure op. De aanbestedingsprocedure moet nu dus worden overgedaan, waardoor de overheid zonder een leverancier van enkelbanden zit.

En dat is een probleem volgens Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA). "Het materiaal dat vandaag gebruikt wordt, is enorm verouderd. Veel enkelbanden zijn stuk, of hebben technische problemen. Normaal zouden er 1.200 enkelbanden in omloop moeten zijn, maar vandaag zijn er dat slechts 800. Dat is natuurlijk onvoldoende en slecht voor de geloofwaardigheid van justitie", zei Parys in het radioprogramma "De ochtend".

Er moet dus nieuw materiaal komen en voor Parys liefst zo snel mogelijk. "Er moet dringend een nieuwe aanbesteding komen, want de wachttijden lopen op. Ongeveer duizend mensen zitten vandaag op hun straf te wachten."

Continuïteit verzekerd

Het tekort aan enkelbanden verhitte in het verleden ook al de gemoederen. In oktober vorig jaar legden ambtenaren van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht het werk neer, onder meer wegens het tekort aan werkingsmiddelen. Ze verwezen naar de ICT-problemen en technische mankementen van de verouderde enkelbanden.

Bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) erkende destijds het probleem. "Het materiaal is einde levensduur en de technische problemen nemen toe", reageerde hij. Daarom werd beslist om tijdelijk minder enkelbanden in te zetten: 900 in plaats van 1.200.

Serieuze uitdaging

Ook vandaag ziet de minister de problemen. "We weten dat het een serieuze uitdaging is", zei Vandeurzen in "De ochtend". "We hebben vastgesteld dat er de laatste jaren te weinig geïnvesteerd is in wat werd overgedragen en dat er snel nieuw materiaal moet komen. Jammer genoeg is de aanbesteding niet afgerond, maar we hebben toch gezorgd voor continuïteit. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de huidige leverancier. Het materiaal wordt dus onderhouden en op peil gehouden."

Tegen 2017 zouden er nieuwe enkelbanden moeten zijn. "De capaciteit zal ook opgevoerd worden", volgens Vandeurzen.

Voor wie nu onder elektronisch toezicht staat, verandert er evenwel niets. De enkelbanden blijven dus gewoon operationeel.