Criminaliteit in Antwerpen met 13 procent gedaald

De criminaliteit in de stad Antwerpen is in 2015 met 13 procent gedaald ten opzichte van 2014. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om de derde daling van de jaarcijfers op rij. Sinds 2012 ging de criminaliteit in Antwerpen er in totaal met 23 procent op achteruit.

Op zowat alle vlakken werden er minder feiten vastgesteld. Voor de korpsprioriteiten op het vlak van misdrijven tegen eigendom was er een daling van 9 procent, met uitschieters van -38 procent bij handtasroven en -21 procent bij diefstal met wapenvertoon of -gebruik.

Drugsmisdrijven, eveneens een prioriteit van de Antwerpse politie, gingen met 29 procent achteruit. Andere sterke dalers waren inbraken in handelszaken (-31 procent), gauwdiefstallen (-28 procent) en aanrandingen (-20 procent). Bij de weinige stijgers valt drugsaanmaak (+56 procent) zoals cannabisplantages op, maar dat zou te verklaren zijn door "het overwaaien van dat fenomeen vanuit Nederland". De daling was wel niet overal in de stad even aanzienlijk. In Hoboken viel er zelfs een lichte stijging waar te nemen.

"Meer blauw op straat wérkt"

"De tendens van dalende cijfers wordt in ieder geval jaar na jaar duidelijker", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA), die ook Defensie bedankt voor de hulp om Antwerpen "open en gastvrij te houden in een jaar vol terreurdreiging". De aanwezigheid van militairen in het straatbeeld had wel slechts een "marginaal rechtstreeks effect" op de cijfers, zo blijkt. De Wever en korpschef Serge Muyters zoeken de oorzaak van de sterke daling vooral bij de reorganisatie die het lokale politiekorps de voorbije jaren doormaakte.

"Het doel daarvan was eenvoudig: meer en op een intelligentere manier blauw op straat krijgen", zegt Muyters. "De interventieteams zijn gecentraliseerd aan de Noorderlaan en er rijden er nu dagelijks een honderdtal rond in de stad. Door meer en zichtbaarder op het terrein aanwezig te zijn, kunnen onze mensen meer criminelen betrappen en het heeft uiteraard ook een afschrikeffect. Daarnaast zorgt de "war on drugs" ervoor dat de met drugs gepaard gaande criminaliteit eveneens afneemt."

"Niet euforisch worden"

De Wever spreekt dan weer tegen dat Antwerpen qua dalende criminaliteit gewoon profiteert van een globale trend. "In Vlaanderen is de criminaliteit de voorbije jaren met 8 procent gedaald, in Antwerpen met 23 procent", geeft hij aan. "De uitdaging om de komende jaren nog bijkomende winst te boeken wordt wel steeds groter."

Ondanks de gunstige cijfers weigert De Wever naar eigen zeggen euforisch te worden. "Je hebt weinig mensen nodig om veel te verprutsen", stelt hij. "Bovendien beseffen we dat de "war on drugs" nooit volledig gewonnen kan worden. Zo is het openlijk, agressief dealen op straat aan het verdwijnen naar meer "ondergrondse" activiteiten. Maar de politie past haar aanpak aan die verschuiving aan."