Ruim 3,1 miljoen Belgen hebben elektronisch patiëntendossier

Al 3,1 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven om gezondheidsgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier. Dat zijn er vier keer meer dan vorig jaar. Het gebruik door zorgverstrekkers is verveertienvoudigd, zegt het christelijk ziekenfonds CM op de Dag van de Patiëntenrechten.
CHASSENET / BSIP

In ons land heeft elke patiënt recht op een patiëntendossier, een van de bij wet vastgelegde patiëntenrechten. "Een elektronisch patiëntendossier is één van de twee belangrijke voorwaarden om gezondheidsgegevens te kunnen delen", zegt nationaal CM-secretaris Martine Van de Walle. "Daarnaast moet de patiënt ook zijn toestemming geven om gezondheidsgegevens uit te wisselen."

Vandaag hebben 3,1 miljoen Belgen die toestemming al gegeven, vier keer zoveel als een jaar geleden. "Vorige maand alleen al hebben zorgverstrekkers meer dan 140.000 keer via de elektronische weg gezondheidsgegevens over hun patiënten geconsulteerd." Dat zijn er 14 keer zoveel als een jaar eerder. Ondertussen is driekwart van de huisartsen en alle zorginstellingen aangesloten op het beveiligd elektronisch platform (eHealth), dat verschillende toegangspoorten heeft. Bij huisartsen verloopt het inloggen via een elektronische ID.

"Rand van de doorbraak"

"E-gezondheid staat aan de rand van een definitieve doorbraak", zegt Van de Walle. "Voor de patiënten is dat een fantastische doorbraak. Zorgverstrekkers krijgen veel sneller toegang tot hun gezondheidsgegevens. Dat stelt hen in staat meteen een kwaliteitsvolle behandeling op te starten. Je vermijdt bovendien dubbele onderzoeken, administratieve overlast en onnodige kosten."

CM hoopt dat alle zorgverstrekkers een elektronisch patiëntendossier bijhouden en roept alle Belgen op om hun toestemming te geven om hun gezondheidsgegevens te delen. "Dat laatste kan eenvoudig online thuis, via de zorgverstrekker of via het ziekenfonds."