VSOA staakt niet mee, maar "gerichte acties kunnen wel"

De liberale vakbond voor het overheidspersoneel VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging voor de openbare sector in voor 26 april, maar sluit niet uit dat er in bepaalde sectoren toch "gerichte acties of stakingen" kunnen ontstaan. Eerder riep ACOD-AMiO de federale ambtenaren op tot een staking. Het ACV neemt later deze week een standpunt in.

Vorige week riep de socialistische ACOD-AMiO de federale ambtenaren op te staken op 26 april tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de begrotingscontrole. ACOD hekelt onder meer de afbouw van het systeem van ziektedagen, die opgespaard kunnen worden, en de hervormingen in de pensioenberekening voor ambtenaren. Langer werken voor een lager pensioen, vreest ACOD.

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt sluit zich daar niet bij aan, maar sluit niet uit dat er in bepaalde sectoren toch "gerichte acties of stakingen" kunnen ontstaan. Secretaris-generaal Henk Herman verduidelijkt dat als er bijvoorbeeld in de gevangenissen gestaakt wordt, de VSOA die ook zal dekken. Maar de bond roept niet op tot staken in de gevangenissen, aldus Herman. "De gevangenissen zijn een uitzonderlijk geval. Het personeelstekort is er schokkend", voegt VSOA-voorzitter François Fernandez-Corrales toe. Voor de gevangenissen sloot de christelijke ACV zich wel reeds aan bij het ACOD.

Sociaal overleg

VSOA wil de besparingsmaatregelen niet zomaar slikken, maar wil het sociaal overleg alle kansen geven en ziet nog ruimte voor dialoog. "Het VSOA blijft de druk op de regering hoog houden en heeft nogmaals aangedrongen op een ernstige sociale dialoog die deze naam waardig is. Bovendien zullen we erover waken dat onder meer de minister van Pensioenen zijn engagementen, geuit tijdens de ontmoeting van 13 april met de vakbonden, integraal nakomt."

ACV Openbare Diensten nam vorige week akte van de ACOD-plannen. ACV bekijkt later deze week wat het standpunt over acties wordt, zegt Luc Hamelinck maandag.

ACOD wil staken in allerhande federale overheidsdiensten. Het gaat onder meer om de gevangenissen en de asielcentra. De spoorwegen en luchtverkeersleider Belgocontrol zijn niet betrokken.