Vuil water bedreigt China's gezondheid en groei

De vervuiling van het water in China vormt een gigantisch probleem. Dat blijkt uit een studie van The Nature Conservancy. Oorzaken zijn de pijlsnelle industrialisering, maar ook de landbouw. Zonder gepaste maatregelen dreigt het vuile water de volksgezondheid in gevaar te brengen, de sociale en economische ontwikkeling af te remmen en een acuut tekort aan -drinkbaar- water te creëren.

Momenteel is het water van een derde van de Chinese meren en rivieren al niet meer geschikt voor menselijke consumptie. En drie vierde van de waterbassins, die de dertig grootste en demografisch het snelst groeiende metropolen van water voorzien, zijn sterk tot heel sterk vervuild. De problematiek wordt letterlijk groter door de gestage urbanisatie van de Volksrepubliek.

Concreet: China telt één vijfde van de wereldbevolking - 1,4 miljard inwoners - maar beschikt slechts over 7 procent van het globale wateraanbod. Dat water is dan ook nog geografisch slecht verdeeld: 69 procent van de Chinese watervoorziening bevindt zich op zes procent van de Chinese landmassa. En naar schatting zestig procent van het grondwater is vervuild doordat regen en sneeuw schadelijke stoffen ook in de bodem pompen.

Grote boosdoeners voor de vervuiling zijn het intensief landgebruik en de pollutie door het massaal inzetten en lozen van kunstmest, pesticiden en afval uit de veeteelt.

"Aan de luchtvervuiling in China wordt omstandig aandacht geschonken, maar het waterprobleem is er net zo pregnant", zei directeur Giulio Boccaletti van de in de VS gevestigde natuurorganisatie.

In de studie worden enkele aanbevelingen opgesomd om de vervuiling tegen te gaan. Het gaat daarbij onder meer over voorstellen om kleinere waterbassins aan te leggen (minder dan 100.000 vierkante kilometer), de bescherming van bosgebieden en het optimaliseren van de verdeling van landbouwgebieden.