Wallonië hekelt federale "nadruk op bezuinigingen"

Niet enkel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is kritisch over het begrotingstraject om in 2018 een evenwicht te bereiken. Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) hekelt de druk op de deelstaten om meer te besparen. Dat zei hij na afloop van het Overlegcomité.

Bourgeois bekritiseerde het traject van de Hoge Raad van Financiën gisteren al. Volgens hem wordt van Vlaanderen een te grote inspanning gevraagd, terwijl Wallonië en Brussel een "soepeler" traject voorgeschoteld krijgen. De Vlaamse minister-president benadrukte dat zijn regering niet van plan is om de komende jaren de bijkomende begrotingsinspanning van 1,3 miljard euro te doen die de HRF in haar rapport vooropstelt.

"We gaan in 2017 (het jaar waarin Vlaanderen aanknoopt met een evenwicht, nvdr) nog een inspanning moeten doen, maar we gaan niet die inspanning doen die de HRF nu vooropstelt. Ik vind dat niet fair. De HRF heeft vorig jaar voor ons een traject uitgetekend", zei Bourgeois. Hij vindt het ook niet kunnen dat Wallonië en Brussel volgens de HRF "minder inspanningen" moeten.

Wallonië ziet problemen én opportuniteiten

De minister van Begroting in de Waalse regering Christophe Lacroix (PS) hekelt dan weer het feit dat de federale regering uitgaat van een bijkomende inspanning door het Waals Gewest van 146 miljoen euro in 2016. Dat zou het tekort op de gewestbegroting dit jaar terugbrengen naar 240 miljoen, in plaats van 386 miljoen.

Lacroix is ook kritisch omdat de impact van de federale taxshift nog niet in de cijfers opgenomen is. Hij stelt tegelijk vast dat er nog geen oplossing is voor de verdeling van de historische kostprijs van de ziekenhuisinfrastructuur. Ook de correcties op de aanvullende personenbelasting zullen volgens Lacroix wegen op het budget.

Toch ziet Lacroix opportuniteiten. Behalve een mogelijk akkoord over de ziekenhuisinfrastructuur en het buiten de begroting houden van de uitgaven voor veiligheid en de strijd tegen radicalisering, steunt hij ook het niet in de begroting opnemen van investeringsuitgaven.

Reynders: "Iedereen moet inspanning doen"

Bourgeois herhaalde zijn standpunt voor de start van het Overlegcomité, maar alvast federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) vindt zijn verklaringen "opmerkelijk". "In de Hoge Raad zitten vertegenwoordigers van alle regeringen, dus ook van de Vlaamse regering. Het advies van de raad is unaniem", aldus De Croo. Zijn partijgenote en Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom pleit voor "samenwerking" tussen de verschillende niveaus om de Europese doelstelling te halen.

MR-vicpremier Didier Reynders zei dat "iedereen een inspanning moet doen". Volgens vicepremier Jan Jambon (N-VA) "is het de betrachting dat iedereen zijn begroting in evenwicht krijgt". Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) wezen er fijntjes op dat hun begroting al in evenwicht is.

Federaal begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) zei na het Overlegcomité dat evenwicht in 2018 - voor de hele "Belgische" begroting - het uitgangspunt blijft. Dinsdag beginnen de discussies over het te volgen traject. Tegen 30 april moet België zijn stabiliteits- en zijn nationaal hervormingsprogramma bij de Europese Commissie indienen.