Wetenschappers zitten het "Wow-signaal" op de hielen

Is het wereldberoemde "Wow-signaal" dat de universiteit van Ohio in 1977 uit de ruimte heeft opgepikt afkomstig van een waterstofwolk rond twee kometen? Op die vraag wil het Center for Planetary Science vanaf volgend jaar een antwoord vinden. Een crowdfundingsactie om hiervoor het nodige geld in te zamelen, is een groot succes.

Enkele maanden geleden hebben Antonio Paris en Evan Davies van het Center for Planetary Science in Florida een opmerkelijke hypothese voorgesteld in een poging het "Wow-signaal" te verklaren: niet aliens, maar wel kometen zijn verantwoordelijk voor het mysterieuze signaal dat Jerry Ehman van de universiteit van Ohio in 1977 uit de ruimte heeft opgepikt

Het was de telescoop Big Ear die dat jaar op 15 augustus 72 seconden lang een krachtig signaal opving uit het sterrencluster M55 in het sterrenbeeld Boogschutter. Zowel de frequentie als de positie van waaruit het signaal de aarde bereikte, liet geen enkele twijfel: een aardse of menselijke oorsprong was uitgesloten. Ehman drukte het signaal af en trok een cirkel rond de precieze code 6EQUJ5. "Wow", schreef hij erbij. Het "Wow-signaal" was een feit.

266P/Christensen en P/2008 Y2 (Gibbs)

Sindsdien breken wetenschappers wereldwijd zich het hoofd over de precieze herkomst van het signaal. Volgens sommigen is het afkomstig van een buitenaardse beschaving, maar bewijzen hiervoor zijn nooit gevonden.

Paris en Davies hopen die wél te vinden door de kometen 266P/Christensen en P/2008 Y2 (Gibbs) te bestuderen. Tussen 27 juli en 15 augustus 1977 bevonden de hemellichamen zich in de buurt van de plek van waaruit het "Wow-signaal" afkomstig was. Volgens de wetenschappers ligt de frequentie die een waterstofwolk rondom de kometen uitstuurt in lijn met die van het signaal destijds. Gezien de beide kometen pas in 2006 zijn ontdekt, doken ze niet eerder in de puzzel op.

Radiotelescoop

Het grote voordeel van de hypothese van Paris en Davies is dat ze die kunnen testen. Op 25 januari 2017 bevindt komeet 266P/Christensen zich op dezelfde plek als tijdens de zomer van 1977. Op 7 januari 2018 doet komeet P/2008 Y2 (Gibbs) net hetzelfde.

Het Center for Planetary Science wil van de gelegenheid gebruik maken om de waterstofwolken van de planeten te bestuderen en voor eens en voor altijd vast te stellen of ze destijds voor het "Wow-signaal" verantwoordelijk waren.

Hiervoor heeft de organisatie een radiotelescoop en toebehoren nodig. Om dit te kunnen kopen, heeft ze een crowdfundingsactie op touw gezet. Na een maand is het streefdoel van 20.000 dollar (ruim 17.500 euro) bijna bereikt. Met dit bedrag heeft het Center for Planetary Science al de eerste instrumenten aangekocht. Met wat geluk kan het hiermee over enkele maanden één van de grootste mysteries in de geschiedenis van de astronomie ontrafelen.