"Duizenden jobs in Brussel dreigen verloren te gaan in nasleep van aanslagen"

De Brusselse interprofessionele en sectorale federaties verenigen zich om de crisis sinds de aanslagen van 22 maart het hoofd te bieden. Met "Stronger.brussels" willen ze een gemeenschappelijk initiatief nemen ten aanzien van de politieke wereld, ongeacht de partijen of de overheidsniveaus. "Zonder verandering in het beleid staat ons immers een sterke toename van de faillissementen in 2016 te wachten. Duizenden banen riskeren verloren te gaan, vooral in laag gekwalificeerde functies", klinkt het.

De sociaal-economische impact van de aanslagen is volgens de Brusselse ondernemersorganisatie BECI sinds de lockdown wellicht verdubbeld. Bovendien zal de impact zich tot in de rand van Brussel laten voelen, en dan vooral in Zaventem.

Met "Stronger.brussels" willen de federaties "de reeds genomen of nog te nemen maatregelen verbeteren en versterken en zo het imago herstellen en tijdelijk de druk wegnemen van de ondernemingen met een tekort aan liquide middelen". "Als er geen klanten zijn, is er ook geen geld voor de lonen, het RSZ, het RSVZ, de btw en alle andere taksen", klinkt het. "Uitstel van betaling en vermindering van taksen zijn zeker een stap in de goede richting. De sociale toppen en de ontmoetingen met de ondernemingen zijn een noodzaak. Maar dit alles zal onvoldoende zijn om de crisissituatie te overwinnen."

Stronger.brussels houdt ook een breedschalige communicatie-actie in, in België en in het buitenland. Bedoeling is vooral een privé-initiatief te financieren om het toegetakelde imago van een stad en een land te herstellen. "Voor ons allen is de wereld sinds 22 maart niet meer dezelfde. De tijd van de naïviteit met een Belgisch tintje is voltooid", klinkt het nog.