"Maatregelen federale regering creëren geen nieuwe jobs"

De reeks maatregelen van de federale regering die tot nieuwe jobs moesten leiden, schieten hun doel voorbij. Dat zegt Unizotopman Karel Van Eetvelt in Het Nieuwsblad. De indexsprong en loonlastenverlagingen hebben volgens hem weinig effect, omdat andere maatregelen deze ingrepen teniet doen.

Volgens Van Eetvelt gaat de jobcreatie veel trager dan verwacht. "De middelen zijn er, de banken houden de vinger niet meer op de knip, maar ondernemers aarzelen toch om te investeren, omdat ze niet helemaal zeker zijn wat er gebeurt. Zeker als de indruk ontstaat dat enkele maatregelen gaan eindigen als vestzak-broekzakoperaties."

Van Eetvelt wijst op de stijging van de index door bijkomende belastingen, waardoor de indexsprong een maat voor niets aan het worden is, en de uitholling van de loonlastenverlaging.

"Ik word ongemakkelijk van de bewust onjuiste manier waarop de vakbonden enkele dingen voorstellen. Er zijn enkele belastingverhogingen en de vakbonden schreeuwen moord en brand dat de gewone man die moet betalen. Maar dat klopt niet. Al die dingen worden doorgerekend in de index. Uiteindelijk zijn het de bedrijven die de factuur betalen."

Dat werkgevers bovendien mee verantwoordelijk worden geacht voor langdurig zieken en verplicht worden om alle personeelsleden vijf vormingsdagen per jaar te geven, vindt Van Eetvelt ook niet correct.

"Ze zoeken enkel manieren om bedrijven meer te doen betalen, terwijl de inkomsten niet stijgen. Daardoor ­komen die beloofde extra jobs er niet of veel trager dan de bedoeling was. Onze bedrijven zien dus nog niets van de loonlastenverlaging. Een eerste stukje is nu in uitvoering, de rest volgt in de komende jaren. Al dreigen die ook bijna volledig uitgehold te worden."