"Signalen dat IS opnieuw strijders naar Europa en België stuurde"

Er zijn signalen dat IS opnieuw strijders naar Europa en België stuurde. Dat meldt het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Het risico op een terreuraanslag blijft volgens het OCAD bestaan, het dreigingsniveau daalt dan ook niet en blijft op 3.

Vier weken na de aanslagen van 22 maart op Brussels Airport in Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel blijft het risico op een nieuwe terreuraanslag reëel, zegt OCAD-directeur Paul Van Tigchelt.

"Het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen heeft weliswaar grote stappen vooruit gezet en de terreurcel achter de aanslagen een flinke klap toegebracht maar het gevaar is niet geweken", klinkt het. "Het dreigingsniveau 3 blijft dan ook gehandhaafd. Die beslissing is gebaseerd op verschillende inlichtingen die ons worden overgemaakt. Daaruit kan niet worden afgeleid dat de dreiging geweken zou zijn."

Volgens Van Tigchelt duiken er signalen op dat "IS opnieuw strijders naar Europa en naar ons land heeft gestuurd, dat Syriëstrijders naar Europa teruggekeerd zijn of willen terugkeren met de bedoeling nieuwe aanslagen te plegen. Onze diensten, politie- en inlichtingendiensten werken de klok rond om het risico te beperken, het gerechtelijk onderzoek gaat ook verder, maar een nulrisico bestaat niet."

De bijzondere beveiligingsmaatregelen voor mogelijke doelwitten blijven van kracht, zoals extra bewaking voor strategische plaatsen als de nationale en regionale luchthavens, de 11 grote treinstations van ons land, het openbaar vervoer en de nucleaire sites.

"Aan plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals bioscoopcomplexen en shoppingcentra, wordt extra gepatrouilleerd door de politie, waar nodig worden betonblokken geplaatst om de toegang te bemoeilijken en wordt samengewerkt met privébewakingsfirma's. De analyse van welke maatregelen waar nodig zijn, gebeurt in overleg met de lokale politie", zegt Alain Lefèvre, directeur van het Crisiscentrum.

Veiligheidsmaatregelen Brussels Airport en metro blijven gelden

Voor de locaties die op 22 maart getroffen werden, Brussels Airport en de Brusselse metro, blijven de huidige veiligheidsmaatregelen gelden. "In de metro is de patrouillecapaciteit verhoogd en patrouilleren politie en militairen samen. Er wordt ook in burger gepatrouilleerd en er is steeds een explosievenhond beschikbaar om eventuele verdachte pakketten te onderzoeken. De beelden van de bewakingscamera's worden continu geanalyseerd en het aantal toegangen tot de verschillende metrostations zijn beperkt. Die maatregelen worden dagelijks geëvalueerd en evolueren ook continu", zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie.

Voor de luchthaven geldt nog steeds dat een ANPR-camera de nummerplaten van alle voertuigen op de toegangsweg controleert en politie willekeurig voertuigen uit het verkeer kan halen om ze te controleren. Alleen passagiers krijgen toegang tot het pre-check-ingebouw, nadat hun identiteits- en reisdocumenten nagekeken zijn. Ook daar zijn er extra patrouilles van politie en militairen.

Dreigingsniveau 3 is het op één hoogste niveau en betekent dat "de dreiging ernstig en waarschijnlijk is".