"Stigmatiseren moslimgemeenschap is onaanvaardbaar"

De Moslimexecutive noemt de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) "onaanvaardbaar" en zegt dat ze de inspanningen van de executieve om het radicalisme te bestrijden "bemoeilijkt".

Jambon verklaarde zaterdag in De Standaard dat "een significant deel van de moslimgemeenschap danste na de aanslagen".

"We stellen dat ze (de verklaringen, nvdr) de moslimgemeenschap stigmatiseren en dat ze onaanvaardbaar zijn vanwege een minister die bevoegd is voor de veiligheid van alle burgers", ook van islambelijders, zegt de moslimexecutieve.

"We staan erop te herhalen dat de moslims van België altijd unaniem alle terroristische aanslagen, waar en door wie dan ook, hebben veroordeeld; en dus ook de aanslagen die ons land hebben getroffen en in diepe rouw gedompeld".

De verklaringen van minister Jambon "bemoeilijken de inspanningen" van de executieve "om het radicalisme te bestrijden, via de organisatie van vormingen voor de imams, de islamconsulenten, de islamleerkrachten, de omkadering van de moskeeën, de infolijn, en andere initiatieven".

"Deze verklaringen kunnen worden gerecupereerd door diegenen die van die stigmatiseringen gebruikmaken om een strategie te ontwikkelen naar de zwaksten toe, om het discours van radicalisering te versterken. Ze ondermijnen dan ook de strijd tegen dit radicalisme. Het is evident dat elk extremisme er andere uitlokt, in een context waar de rol van de politiek er juist  zou moeten in bestaan de sociale cohesie te verzekeren en polarisering te vermijden", aldus de executieve.