Gesprekken over EU-Turkijedeal gaan door

De Turkse premier Ahmet Davutoglu heeft gisteren gezegd dat Turkije zijn verplichtingen niet zal nakomen als de visumliberalisering niet voor juni 2016 afgerond is. Om de visumliberalisering door te voeren, moet aan 72 criteria worden voldaan. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die vandaag te gast was in de Raad van Europa, heeft er in zijn speech laten weten dat Turkije alle resterende voorwaarden moet nakomen en dat de criteria niet zullen worden afgezwakt. Morgen komt de Europese Commissie samen om de voortgang van de 72 voorwaarden te bespreken.

Een maand geleden hebben de Europese leiders een akkoord bereikt met Turkije over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Het akkoord bepaalt dat alle vluchtelingen die op de Griekse eilanden aankomen naar Turkije worden teruggestuurd. In ruil daarvoor werden een aantal afspraken gemaakt.

Ten eerste werd afgesproken dat het hoofdstuk begroting van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU wordt geopend. Ten tweede zal er werk worden gemaakt van visumvrij reizen naar Europa. Tot slot ontvangt Turkije bijkomende financiële hulp.

Ook over deze laatste voorwaarde is er vandaag wat nieuws te melden. De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks van projecten aangekondigd. Daarvoor zal de Commissie 110 miljoen euro uittrekken. 60 miljoen euro zal betrekking hebben op uitgaven voor voedsel, gezondheidszorg en huisvesting. De andere 50 miljoen dient voor humanitaire hulp. Dit brengt de volledige steun van de Commissie op een bedrag van 187 miljoen euro.

Vandaag zitten Juncker en Davutoglu samen om de implementatie van de EU-Turkijedeal te bespreken. Morgen buigt de Europese Commissie zich over de deal.