Kritiek raast over "communiste" van Twitter Greater China

De benoeming van de eerste directeur van de socialemediagroep Twitter in China heeft tot een golf van kritiek geuit. Niet enkel het verleden van Kathy Chen in het Chinese leger lijkt verdacht, ook haar eerste uitlatingen over de samenwerking met Chinese "media" botsen op verontwaardigde reacties.

Topman Jack Dorsey van Twitter heeft Kathy Chen benoemd tot directeur van Twitter in "Greater China". Onder dat laatste worden ook Hongkong, Macau en Taiwan begrepen. In de Volksrepubliek China zelf houdt een "Great Firewall" Twitter net zoals andere sociale media en internetsites vanuit het buitenland ver buiten het bereik van Chinese gebruikers.

De benoeming van Chen is dan ook vreemd. Ze heeft een carrière in het Chinese leger achter de rug, maar koos jaren geleden voor de privésector. Dat is niet ongewoon, want veel Chinese bedrijven worden opgericht en geleid door ex-militairen die dan ook nog nauwe banden hebben met het leger en met het communistische regime.

Vreemd is vooral iemand met haar verleden blijkbaar aan het hoofd wordt gesteld van een socialemediaspeler zoals Twitter die ook Hongkong, Macau en Taiwan omvat. Die eerste twee zijn voormalige Britse en Portugese kolonies die teruggekeerd zijn naar China, maar wel een ruime autonomie genieten en waar er nog wel vrijheid van pers is. Taiwan valt buiten de controle van Peking en is de voorbije decennia geëvolueerd naar een democratie.

Bovendien heeft Kathy Chen bij haar aantreden op zijn minstens enkele erg onhandige tweets verstuurd. Daarin kondigde ze aan dat ze uitkeek naar nauwe samenwerking met de staatstelevisie CCTV en het staatspersbureau Xinhua. Beiden worden beschouwd als propagandakanalen van het regime inn Peking. Dat ontlokte giftige commentaren op Twitter: "Dit is niet de plaats voor CCP-propaganda, ga weg!", snauwde een Twittergebruiker haar toe. (CCP staat voor Chinese communistische partij, nvdr.)

Twittervogel in een kooi?

De onhandige communicatie en de rel daarrond komen op een ogenblik dat de Chinese regering opnieuw de teugels aanhaalt rond de eigen media.

Sinds het aantreden van president Xi Jinping wordt de media steeds meer aan banden gelegd. Onlangs was er de rel rond de ontvoering van een aantal uitgevers uit Hongkong, één van hen werd zelfs in Thailand opgepakt, wellicht met medeweten van het militaire regime in Bangkok. President Xi heeft overigens de media opgeroepen om "het Chinese verhaal goed te brengen in de wereld" en vooral "trouw te zijn aan de partij".

Internet en sociale media worden sowieso al aan banden gelegd in China, zeker van buiten de grenzen, maar het zijn wel populaire instrumenten voor critici van het regime buiten China, onder meer in gebieden met een grote etnische Chinese meerderheid zoals Hongkong,  Singapore en Taiwan, maar ook in Chinese gemeenschappen in Europa en Noord-Amerika.