Ombudsdienst Pensioenen zet in op strijd tegen armoede bij gepensioneerden

De Ombudsdienst Pensioenen wil een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede bij gepensioneerden. Daartoe hebben beide ombudsmannen bij de voorstelling van het jaarverslag van de dienst verschillende aanbevelingen voorgelegd aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

Zo vragen Tony Van Der Steen en Jean Marie Hannesse, respectievelijk de Nederlandstalige en de Franstalige ombudsman, om het recht op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) voortaan ook automatisch te onderzoeken voor ambtenaren als ze 65 geworden zijn. Tot nu toe gebeurt dat enkel voor gepensioneerde zelfstandigen en werknemers. Een IGO is een uitkering die 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, moet beschermen tegen armoede.

De IGO bedraagt momenteel 1.031 euro per maand voor een alleenstaande en 687 euro per maand persoon voor een samenwonende. Vandaag de dag genieten ongeveer 108.000 personen van de IGO.

De Ombudsman Pensioenen vraagt ook om de IGO op meerdere tijdstippen automatisch te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren over de IGO. "Want", zo luidt het, "het is niet omdat een IGO geweigerd werd op 65, dat de gepensioneerde 65-plusser er later geen aanspraak op kan maken. Veel gepensioneerden weten niet dat ze een nieuwe aanvraag kunnen indienen".

Beide ombudsmannen hebben het jaarverslag overhandigd aan federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Deze laatste heeft akte genomen van de aanbevelingen en hij liet weten dat het rapport een duidelijk beeld schetst van het pensioenmodel voor de toekomst.

Klachtendossiers

Uit het jaarverslag blijkt ook dat bijna een op de vier (23%) klachtendossiers die vorig jaar werden ingediend bij de Ombudsdienst Pensioenen uit het buitenland komt. Dat heeft vooral te maken met gepensioneerde ambtenaren die elke maand een levensbewijs moeten indienen bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). De Ombudsdienst vraagt dan ook om de procedure aan te passen en slechts 1 of 2 keer per jaar een levensbewijs te vragen.