Regering neemt afgeschafte proefperiode in het vizier

De federale regering wil de proefperiode voor nieuwe werknemers opnieuw invoeren. Ze vraagt aan de sociale partners om een voorstel uit te werken, schrijft De Tijd. De bedrijven reageren tevreden, de vakbonden zijn boos. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bevindt zich ergens tussenin.

Tot 2014 kon een bedrijf een werknemer in de proeftijd ontslaan met een maximale opzegperiode van één week. Maar bij de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden werd de proefperiode afgeschaft.

Volgens Karel Van Eetvelt van Unizo heeft dat tot problemen geleid bij zowel werkgevers als werknemers, zegt hij in "De ochtend".

"Bedrijven spelen liever op veilig en kiezen daarom makkelijker voor uitzendcontracten, wat duurder is. Maar werknemers blijven langer hangen in zo'n uitzendstatuut, waardoor ze bijvoorbeeld moeilijker een lening krijgen.

De vakbonden spreken tegen dat er een stijging is van het aantal uitzendcontracten, maar de bedrijven zijn absoluut voorstander voor het opnieuw invoeren van de proefperiode. "Een open discussie hierover kan veel oplossen, denk ik. Dit gebeurt best via sociaal overleg, om rekening te houden met bezorgdheden langs beide kanten."

De N-VA, Open VLD en de MR hebben hier begrip voor en wilden daarom de proefperiode weer invoeren. CD&V stapt echter niet zomaar mee in dat verhaal en wil eerst sociaal overleg.

Kris Peeters houdt voorlopig de boot af. "In het regeerakkoord staat dat we enkele dingen gaan evalueren die ook de vorige regeringen hebben gemaakt. De proefperiode is daar één van. Ik heb de sociale partners gecontacteerd met de vraag om de gesprekken wat te versnellen. Meer dan dat is er nog niet beslist".

Vakbonden reageren boos

De sociale partners krijgen nu de keuze om de proefperiode opnieuw in te voeren of een alternatief voor te stellen, met hetzelfde effect op de werkgelegenheid. De vakbonden reageren boos. "Het is altijd hetzelfde met deze regering: we mogen iets uitwerken dat al is beslist. Dat pikken wij niet. Eventueel overleg wordt bij voorbaat al onderuit gehaald", zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Ook het ACV is hier niet over te spreken. "Nu fluisteren de werkgevers al wat het resultaat van het sociaal overleg moet zijn. Voor dat dictaat passen we", aldus Mathieu Verjans van het ACV in "De ochtend". "Men wil gewoon de werkzekerheid van mensen in hun beginperiode eenzijdig afbouwen."