Vlaanderen trekt 300 miljoen extra voor klimaat uit

De Vlaamse regering trekt 300 miljoen euro extra uit in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat heeft minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) aangekondigd naar aanleiding van de eerste Vlaamse klimaattop vandaag. De regering maakt daar niet alleen haar eigen engagementen bekend, ze peilt ook naar de inspanningen die andere sectoren willen en kunnen leveren.

Na de Klimaattop in Parijs in november vorig jaar besloot de Vlaamse regering drie eigen "toppen" te organiseren. De eerste vindt vandaag plaats en heeft vooral een verkennende functie. De regering probeert een zicht te krijgen op wat andere sectoren willen doen. Organisaties, bedrijven, lokale besturen en experts komen vertellen wat ze nu al doen en worden opgeroepen om na te denken over extra maatregelen.

De Vlaamse regering maakt vandaag wel haar eigen engagementen al bekend: ze trekt tot en met 2019 300 miljoen euro extra uit voor het klimaatbeleid, zegt Vlaams minister van Joke Schauvliege (CD&V) in "De ochtend". Het geld komt bovenop de 1 miljard euro die al eerder was uitgetrokken. Schauvliege wil met het geld vooral focussen op domeinen die tot haar bevoegdheid behoren: mobiliteit, gebouwen, landbouw en afval.

"Het is onze bedoeling om een antwoord te bieden op de Klimaattop van Parijs, die de inspanningen voor de periode na 2020 bekijkt. We weten dat we als Vlaanderen extra maatregelen moeten nemen om de doelstellingen te behalen. We hebben daar iedereen voor nodig, alle beleidsdomeinen, alle actoren. En ook wij als Vlaamse overheid moeten het goede voorbeeld geven", zegt Schauvliege.

De minister wil onder meer het Vlaamse wagenpark vergroenen, zo zouden de bussen van De Lijn milieuvriendelijker moeten worden. Ook veel Vlaamse overheidsgebouwen, scholen, sociale woningen... kunnen een stuk energiezuiger. "Het is de ambitie van de volledige Vlaamse regering om een tandje bij te steken."

De eerste Vlaamse klimaattop is het startschot van een traject dat in november tot een heus klimaatpact moet leiden. "Om de strenge doelstellingen te halen, hebben we alle actoren nodig, alle beleidsdomeinen, de hele maatschappij. We willen de komende maanden via allerlei kleine rondetafelgesprekken alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Dat moet in het najaar uitmonden in een heus Vlaams klimaatpact met bijkomende concrete maatregelen", zegt Schauvliege.

"Vlaamse klimaatbeleid is geen ramp"

De inzet is in elk geval groot: tegen 2030 moet Europa 40 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 1990. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft het in zijn Visietekst voor Vlaanderen over een nuluitstoot tegen 2050. Er is nog een hele weg af te leggen, zeggen experts, en het Vlaamse klimaatbeleid is een ramp. Met dat laatste is de minister het niet eens.

"Als je de Kyoto-periode bekijkt, hebben we 8 procent minder uitstoot gerealiseerd, terwijl de doelstelling 5 procent was. We hebben het dus beter gedaan. Ook nu zitten we op schema. Het klopt wel dat de ambitieuze doelstellingen die we onszelf opleggen tegen 2050 bijkomende maatregelen vragen. In Vlaanderen kunnen we het meeste vooruitgang boeken op mobiliteit, gebouwen en landbouw."

"We moeten normen opleggen en mensen stimuleren om groene keuzes te maken", zegt Schauvliege. Daarbij rijst de vraag of er ruimte is om dat te ondersteunen door bijvoorbeeld extra subsidies voor milieuvriendelijke investeringen. "Het is geen evidente periode, maar net daarom ook leggen we 300 miljoen euro extra op tafel, om te bekijken hoe we ons klimaatbeleid kunnen ondersteunen."