"IS-sympathisanten blijven erg kleine minderheid"

Hoe zit het met de initiatieven "deradicalisering" in de scholen? De Gentse imam Khalid Benhaddou is in oktober aangesteld als “coördinator onderwijsnetwerk islamexperten tegendiscours”. In "De wereld vandaag" op Radio 1 lichtte hij toe hoe hij te werk gaat. In het veld ziet hij ook dat er "toch heel weinig sympathie is voor de aanslagen die recent gebeurd zijn".

Uit hoeveel mensen bestaat uw team vandaag?

Vandaag werken we met een twaalftal mensen die zich actief hebben geëngageerd om naar scholen te gaan om informatie en duiding te geven bij de islam en helpen om de problematiek bespreekbaar maken.

Worden jullie op vraag van scholen uitgenodigd?

Dat klopt. Wij krijgen vooral vragen via mail of telefoon, hetzij van de directie, hetzij van leerkrachten zelf.

Hoeveel werk hebben jullie?

Op dit moment hebben we meer dan 170 vragen voor interventies gehad. Dat gaat dan om de vraag om leerkrachten bij te praten omdat ze daar nood aan hebben, maar ook over informatie voor de leerlingen zelf. Dat kan dan uitmonden in individuele gesprekken of klasgesprekken.

De meeste vragen die momenteel binnen komen (tot 95 procent) zijn preventief van aard, dat wil ik duidelijk meegeven. Vijf procent van de interventies kunnen van curatieve aard zijn, waarbij de directie of een leerkracht hun bezorgdheid hebben geuit over bepaalde gedragsveranderingen bij leerlingen.

Hoe ga je "curatief" te werk?

In de eerste plaats proberen we na te gaan of er een individueel gesprek nodig is of een klasgesprek volstaat. Het is niet altijd verstandig om bepaalde mensen te gaan viseren. In elk geval gaan we na hij de persoon in kwestie ideologisch, dan wel politiek geïnspireerd is. In geval van het eerste is het onze taak als theologen om een theologische discours te ontwikkelen met sterke argumenten om hun verhaal te ontkrachten

U begon nog voor de aanslagen in Brussel. Hebben die invloed gehad op wat u doet

Wij merken dat meteen na aanslagen heel wat meer meldingen komen. Dat is een goede zaak, omdat directie en leerkrachten soms niet goed weten hoe ze het kunnen aanpakken en misschien bepaalde uitspraken horen waarvan ze niet weten hoe ze te kaderen. Dan is het natuurlijk verstandig om beroep te doen op externen om te bepalen of men zich zorgen moet maken of niet. Het is overigens niet zo dat elke melding betekent dat er sprake is van radicalisering.

Merkt u dat IS sympathieën breed gedragen zijn bij de jongeren waar u komt?

Nee, we mogen niet alles op een hoopje gooien. Mensen die effectief sympathiseren met geweld, dat is een zeer kleine groep. Ik ben zelf imam in Gent en ik merk toch heel weinig sympathie voor de aanslagen die recent gebeurd zijn. Ik maak me eerder zorgen over het wij-zij discours waar zowel moslims als niet- moslims soms van doordrongen zijn.

De groep IS-sympathisanten mag dan zeer klein zijn, ze bestaan we degelijk? Toch onaanvaardbaar.

Uiteraard. Als we merken dat er sympathie is, moeten we dat meteen benoemen en aanpakken, en dat doen we ook, want dit kan nooit gerechtvaardigd worden. We moeten het echter wel in proportie zien, want soms wordt de perceptie gecreëerd dat het over een grote groep gaat, en dat klopt niet.

Hebt u weet van scholen waarin de leerlingen de aanslagen hebben goedgepraat?

We hebben inderdaad meldingen gekregen dat er enkele uitspraken gedaan zijn die niet kunnen. Na aanslagen komen namelijk klasgesprekken op gang en wordt er veel gepraat. Er zijn dan ook heel wat organisaties die daar vandaag op werken. VZW Arktos bijvoorbeeld die specifiek met scholen werken de veerkracht en cohesie onder druk komt te staan.