Bedrag aan erfenissen voor goede doelen bijna verdubbeld

De voorbije vijf jaar is het bedrag aan erfenissen voor goede doelen in Vlaanderen bijna verdubbeld. Dat heeft alles te maken met het duo-legaat, de successieplanning waarbij erven die geen directe familie zijn de hoge successierechten kunnen ontwijken doordat een deel van de erfenis naar een goed doel gaat. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

De verdubbeling kan worden afgeleid uit de erfrechten die de goede doelen betaald hebben op de erfenissen die ze ontvingen. In 2011 bedroegen die successierechten 8 miljoen. Vier jaar later was dat bedrag al opgelopen tot 15,7 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers (CD&V) opvroeg bij minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD).

Sinds 2014 betalen alle goede doelen een tarief van 8,5 procent op erfenissen. Daarvoor gold een tarief van 8,8 procent voor privaatrechtelijke goede doelen en 6,6 procent voor publiekrechtelijke goede doelen.

Naast de stimulans vanwege de fiscus, maakten ook de goede doelen zelf meer reclame voor het duo-legaat. Ook dat heeft de stijging in de hand gewerkt, luidt het in de kranten.

Dubbel voordeel

Niet enkel de goede doelen, ook de (verre) neef of nicht of vriend die erft, varen wel bij het duo-legaat. Het goede doel betaalt de lage erfbelasting op zijn deel van de erfenis maar ook een deel van de erfbelasting van de andere erfgenamen.

Hoewel die laatsten in theorie een kleiner deel erven, houden ze op het eind van de rit wel meer over doordat ze in lagere tariefschijven terechtkomen.