Crevits wil dubbel zoveel leerkrachten uit buitengewoon onderwijs in gewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) breidt de omkadering uit voor leerlingen die van het buitengewoon basisonderwijs overstappen naar een gewone school. Zo zijn er dit jaar al 180 leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs ingezet in het gewoon onderwijs. Crevits wil dat aantal volgend schooljaar verdubbelen. Door het M-decreet zijn er namelijk minder leerlingen in het buitengewoon onderwijs, waardoor de expertise van die leerkrachten in het gewoon onderwijs kan worden ingezet.

Sinds dit schooljaar is het zogenoemde M-decreet van kracht. Kinderen met een beperking krijgen zo het recht om les te volgen in het gewoon onderwijs en ze krijgen daar ook begeleiding voor. 

Voor alle duidelijkheid: het buitengewoon onderwijs blijft bestaan naast het gewoon onderwijs. "Maar door het feit dat er nu meer leerlingen in het gewoon onderwijs les volgen, worden er meer leerkrachten die in het buitengewoon onderwijs lesgaven nu ingezet in het gewoon onderwijs", zei minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vanavond in "Terzake". "Dit schooljaar waren dat zo'n 180 leerkrachten in de lagere scholen, vanaf volgend schooljaar zullen dat er dubbel zoveel zijn: 370 à 380. Dat moet leerkrachten de kans geven om expertise te delen en te leren omgaan met specifieke situaties."

De minister hoopt zo alvast op een daling van het aantal zware problemen met schoolkinderen. Zo werd vandaag bekendgemaakt dat basisscholen vorig schooljaar in totaal 109 keer naar het CLB zijn getrokken met de vraag om een leerling tijdelijk of definitief te schorsen. En het gaat blijkbaar ook om heel erg jonge kinderen: zo zijn er ook aanvragen geweest om "onhandelbare" kleuters uit te sluiten.

Verder zei de minister ook dat ze een verplichte registratie wil. "Tot op vandaag worden er kinderen uit basisscholen uitgesloten, maar er is geen verplichte registratie. Er heeft nooit iemand aan gedacht om dat te laten melden door de scholen."

Het is ook pas sinds 2014 verplicht dat scholen het CLB moeten inschakelen alvorens zo'n schorsing te overwegen. "Ik vind het sowieso noodzakelijk dat je vooraleer je maatregelen neemt ten aanzien van kinderen, naar het CLB stapt, maar ik vind dat je veel vroeger naar het CLB kan stappen. Dat is het eerste aanspreekpunt voor ouders en voor kinderen die moeilijkheden hebben. Daar kan men ook naar passende hulp doorverwijzen of voor opvoedingsondersteuning zorgen." De minister zei ten slotte dat ze de uitsluiting van kinderen "echt verschrikkelijk" vindt.