Duitse minister wil dat België Doel 3 en Tihange 2 tijdelijk stillegt

De Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks vraagt de Belgische regering om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen zolang er vragen over de veiligheid blijven. Beide reactoren zijn sinds eind vorig jaar opnieuw actief.
De kerncentrale van Tihange.

Doel 3 en Tihange 2 zijn de twee "scheurtjesreactoren" die in de zomer van 2012 werden stilgelegd. Na onderzoek gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) exploitant Engie Electrabel de toestemming de centrales weer op te starten. De problemen in Doel en Tihange leidden tot enige onrust in Nederland en Duitsland, waar beslist is om tegen 2022 alle commerciële kerncentrales te sluiten.

Minister Hendricks zegt nu dat er in Doel 3 en Tihange 2 bijkomende tests moeten gebeuren. Ze wijst erop dat de onafhankelijke Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid RSK niet kan bevestigen dat de twee reactoren veilig genoeg zijn als er nieuwe defecten zouden opduiken. "Daarom denk ik dat het goed zou zijn mochten deze (centrales) van het net gehaald worden, ten minste tot verdere onderzoeken afgerond kunnen worden", zegt ze.

Het Duitse persagentschap DPA kon de hand leggen op de RSK-studie waar de minister naar verwijst. Volgens de Commissie blijven na de stresstesten waaraan Doel 3 en Tihange 2 onderworpen zijn "nog vragen open", met name over de resistentie van de reactorwanden.

FANC verwonderd

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is verwonderd over de vraag van de Duitse minister. "Wat ons betreft hebben zij geen nieuwe aandachtspunten aangebracht die onze conclusie op de helling zetten", luidt het. "Wij blijven bij onze beslissing dat Doel 3 en Tihange 2 veilig zijn."

Begin februari kwamen België en Duitsland overeen om kruisinspecties van elkaars kerncentrales te organiseren. Via een werkgroep worden geregeld gegevens uitgewisseld.

Groen: "Ga in op Duitse vraag en leg kerncentrales stil"

Ecolo en Groen vragen de regering om in te gaan op de vraag van de Duitse minister om Doel 3 en Tihange 2 tijdelijk stil te leggen. "Nu blijkt dat de Duitse commissie geen groen licht geeft voor Doel 3 en Tihange 2 moeten deze centrales, conform de gemaakte afspraken, worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid komt", zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo. Hij vindt de vraag van Duitsland "een gewichtig politiek feit".