EU-lidstaten verleenden meer dan 330.000 asielzoekers bescherming in 2015

De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben vorig jaar internationale bescherming geboden aan 333.350 asielzoekers, een stijging met 72 procent in vergelijking met 2014. De helft van deze asielzoekers kwamen uit Syrië. Dat blijkt uit een balans die het Europese statistische bureau Eurostat heeft verspreid. België verleende bescherming aan 10.900 asielzoekers, van wie er 3.680 uit Syrië kwamen.

Van de ruim 333.000 mensen die vorig jaar bescherming kregen in de Europese Unie, kwamen er in totaal 166.100 uit Syrië. Meer dan 60 procent van hen vond onderdak in Duitsland. In meer dan de helft van de lidstaten waren de Syriërs overigens de belangrijkste begunstigden.

Op Europees vlak vormden de Eritreeërs (27.600) de tweede grootste groep, gevolgd door de Irakezen op de derde plaats (23.700). In totaal kregen 246.175 mensen een vluchtelingenstatuut, 60.680 subsidiaire bescherming en ruim 26.000 een verblijfsvergunning om humanitaire redenen.

Duitsland boven

Duitsland was goed voor bijna de helft van het aantal positieve beslissingen in 2015. Het land van bondskanselier Angela Merkel verleende bescherming aan ruim 148.200 vluchtelingen, een stijging met liefst 212 procent in vergelijking met 2014. Zweden (34.500) volgt op de tweede plaats, gevolgd door Italië (29.600), Frankrijk (26.000), Groot-Brittannië (17.900), Oostenrijk (17.800, een stijging met 77 procent), Nederland (17.000).

Daarna komt België. Ons land verstrekte vorig jaar aan 9.220 mensen een vluchtelingenstatuut en gunde 1.675 mensen subsidiaire bescherming. In totaal velde België ruim 27.105 beslissingen, waarvan 19.420 in eerste aanleg. In de hele Europese Unie werden 775.550 beslissingen genomen, waarvan 592.845 in eerste aanleg.

Sinds 2008 kregen ongeveer 1,1 miljoen asielzoekers een vluchtelingenstatuut in de Europese Unie.