Gevangenispersoneel heeft nog 500.000 vakantiedagen tegoed

De verlofachterstand van het gevangenispersoneel bedroeg eind vorig jaar meer dan 500.000 dagen. Het structurele personeelstekort in de Belgische gevangenissen en de besparingen van de regering maken het voor cipiers en andere personeelsleden in de detentiecentra moeilijk om hun vakantie- en compensatiedagen op te nemen. "In 2016 gaan we naar een miljoen dagen achterstand", zegt ACV-vakbondsman Filip Dudal.
Kurt Desplenter

Het gevangenispersoneel heeft jaarlijks, volgens het statuut van de federale ambtenaren, recht op 26 dagen verlof plus compensatie- en rustdagen. Maar door het dalende aantal personeelsleden - van 9.295 in 2014 naar 8.366 (-10 procent) tegen 2018 - wordt het steeds moeilijker voor het personeel om de verlofdagen op te nemen. De achterstand bedroeg eind december vorig jaar 504.750 dagen. Dit komt neer op 65 dagen per personeelslid, berekende ACV.

"De toestand is schrijnend", zegt Dudal. "Losse vakantiedagen opnemen gaat enkel nog als ze drie maanden op voorhand zijn aangevraagd. En dan nog is er geen garantie. Het groot verlof in de zomer wordt wel nog aanvaard, maar als er geen personeel bijkomt, weet ik niet hoe ze dat gaan bolwerken tijdens de zomermaanden."

"Tijd dat minister op tafel klopt"

De bevoegde minister Koen Geens (CD&V) wil het teruglopend aantal personeelsleden door de besparingen, en ook het verlofprobleem, opvangen door het gevangeniswerk te rationaliseren. Het personeel zou dan in vijf in plaats van drie shiften werken.

De vakbonden zijn het hiermee eens, als er een flexipremie in de plaats komt. De minister gaf eind december zijn fiat, maar het dossier van de flexipremie "is op dit moment in administratieve en begrotingscontrole bij de bevoegde ministers Vandeput (Ambtenarenzaken, N-VA) en Wilmès (Begroting, MR)", laat het kabinet weten.

Dudal heeft alvast genoeg van beloftes. "Het is tijd dat de minister eens met zijn vuist op de tafel klopt, want de mensen zijn het écht beu."

Staking op 26 april

Het Gevangeniswezen wenst liever niet te reageren op deze cijfers, "om de lopende onderhandelingen tussen de lokale directies en de vakbonden niet te dwarsbomen", zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

Op 26 april zullen zowel de christelijke als de socialistische overheidsvakbonden staken in de Belgische gevangenissen.