Minstens tot 2022 geen concurrentie voor NMBS

De NMBS moet minstens tot 2022 geen buitenlandse concurrentie vrezen op het Belgische spoornet. Dat blijkt uit het principeakkoord dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben afgesloten.

De Europese instellingen hebben afgesproken dat er een liberalisering van het Europese spoorwegnet wordt ingevoerd. Dat maakt het mogelijk voor spoorbedrijven om in alle Europese landen diensten aan te bieden en moet zo de concurrentie vergroten en de passagiers meer keuze en een betere dienstverlening geven. 

Maar de NMBS moet niet meteen voor buitenlandse concurrentie vrezen. De nieuwe regels gelden pas vanaf 2022 en zelfs daarna kan de regering beslissen om geen openbare aanbesteding te houden, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten er onder meer duidelijke afspraken zijn gemaakt over de prestaties die worden verwacht van de NMBS. Als die niet worden gehaald, kan er alsnog worden beslist om concurrentie toe te laten.

Het wordt vanaf eind 2020 wel mogelijk voor buitenlandse maatschappijen om gebruik te maken van het Belgische spoornet, zonder daarvoor subsidies van de overheid te ontvangen.

Vooraleer het principeakkoord van kracht wordt, moet het formeel worden goedgekeurd door de lidstaten.