Ontwerp van sociaal akkoord bij NMBS goedgekeurd in sturingscomité

Het ontwerp van sociaal akkoord dat op 2 maart werd afgesloten tussen de vakbonden en de directie van de NMBS, Infrabel en HR-Rail, is goedgekeurd in het sturingscomité, ondanks de verwerping door ACOD. Dat heeft Michel Abdissi, de voorzitter van de Franstalige socialistische spoorbond, bekendgemaakt.

Het ontwerpakkoord dat begin maart werd afgesloten tussen de directie van de NMBS, Infrabel en HR-Rail voorziet een minimum van 31.765 medewerkers binnen de groep op datum van 31 december 2018. Dat komt neer op een afname van zowat 2.200 werknemers. In detail zal de NMBS op dat ogenblik minimum 18.392 personeelsleden tellen, Infrabel 11.009 en HR-Rail 728. Zowat 900 beambten blijven beschikbaar voor de filialen zoals B-Logistics.

De christelijke vakbond ACV Transcom had eerder beslist het ontwerpakoord goed te keuren, ondanks de verwerping door de Franstalige vleugel (CSC-Transcom). De socialistische vakbond besliste het ontwerp te verwerpen.

"Gezien het sturingscomité is samengesteld door dertien leden uit het werkgeverskamp en dertien uit het syndicale kamp, heeft het "ja" een meerderheid bekomen", betreurt Abdissi. "De voornaamste struikelsteen blijft de tewerkstelling", vervolgde hij.

CGSP-Cheminots kondigt verder aan dat ze volgende week samenkomt om de toestand te evalueren.