Regering overweegt plaatsen in preopvang asielzoekers af te bouwen

Het ziet ernaar uit dat de regering het aantal plaatsen voor de preopvang van asielzoekers zal afbouwen. Eind maart waren slechts 71 van de 640 beschikbare plaatsen bezet. De preopvang afschaffen, is voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) evenwel geen optie, want die blijft "onmisbaar".

De preopvang van kandidaat-asielzoekers kwam in september vorig jaar tot stand, toen in het Maximiliaanpark een tentenkamp was ontstaan. Die diende voor de opvang van asielzoekers, die zich aandienden bij de Dienst Vreemdelingenzaken, maar door de massale toestroom niet konden worden geregistreerd. De DVZ behandelde immers slechts 250 dossiers per dag.

De preopvang in het WTC III-gebouw bestond in eerste instantie uit 300 plaatsen en werd na verloop van tijd uitgebreid naar 1.300 plaatsen, die 24 uur op 24 toegankelijk waren. Intussen bedraagt de capaciteit nog 640 plaatsen, waarvan er eind maart 71 bezet waren.

"Preopvang afschaffen is niet realistisch"

Francken zelf vroeg zich woensdag in de bevoegde Kamercommissie af of die capaciteit nog nodig is, al wil hij de preopvang op zich niet afschaffen. "Dat zou zeer onverstandig zijn en getuigen van weinig realiteitszin."

Vrijdag wordt het dossier op de wekelijkse bijeenkomst van het kernkabinet besproken. "Daar zal de zaak worden afgetoetst met de ministers van de andere partijen", zegt de woordvoerster van Francken. Vermoedelijk zullen de ministers daar ook de locatie tegen het licht houden. Welke locaties gekozen zullen worden, indien de WTC-opvang ophoudt te bestaan, is nog niet duidelijk. Ook dat moet met de andere partijen besproken worden, klinkt het.

"Chantage vanwege WTC-eigenaar"

De eigenaar van het WTC-gebouw heeft immers laten weten niet meer geïnteresseerd te zijn in de verhuur van de kantoorruimte voor opvang indien die zou stoppen, liet staatssecretaris Francken horen. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri reageerde daarop dat mensen worden gebruikt om de opvang open te houden. Lanjri suggereerde de preopvang op een andere plaats te organiseren, "waar die chantage er niet is", bijvoorbeeld in de reguliere opvang.

Daar zijn momenteel 34.550 plaatsen beschikbaar. De bezettingsgraad bedraagt 88 procent, met een feitelijke bezettingslimiet van 94 procent om een plotse stijging in de instroom te kunnen opvangen. Als rekening wordt gehouden met die limiet dan zijn er in de reguliere opvang zowat 2.000 plaatsen beschikbaar, aldus nog Lanjri.

Kostprijs

De twee sites voor preopvang binnen het WTC-gebouw worden uitgebaat door het Rode Kruis en het Franstalige Croix Rouge. Die laatste rekende voor de maanden september tot en met december 2,1 miljoen euro aan, antwoordde Francken op een vraag van partijgenote Sarah Smeyers. Voor januari wordt de kost geraamd op 393.000 euro. Voor de maanden nadien zijn nog geen cijfers beschikbaar.

De kosten die het Rode Kruis voor de drie laatste maanden van 2015 aanrekende, bedroegen 846.000 euro. Voor januari wordt de kostprijs op 454.000 euro geraamd.