Studentenraad UA: "Snij niet langer in onderwijsmiddelen"

Net zoals de hogescholen lijden ook de universiteiten onder het huidige model voor onderwijsfinanciering. Hervorm het op termijn grondig en snij intussen niet verder in de onderwijsmiddelen. Dat is de boodschap in een open brief van de Studentenraad Universiteit Antwerpen.

Vlhora, de vereniging van Vlaamse hogescholen, lanceerde vorige week de actie "wantwijzijnhetwaard.be" om meer geld te krijgen van de Vlaamse regering. Het aantal studenten steeg de laatste jaren immers significant, maar de financiering volgde niet en daalde zelf. De studentenraad van de Antwerpse universiteit publiceerde vandaag een open brief. Daarin klinkt het dat ook de universiteiten het slachtoffer zijn van het gevoerde regeringsbeleid.

"Het gehele Vlaamse hogeronderwijslandschap kraakt onder de druk van het huidige financieringssysteem", klinkt het. "Ook onze Vlaamse universiteiten zijn misnoegd over de trage verrekening van de groei van de studentenpopulatie, het behouden van kwaliteit met steeds inkrimpende middelen en dit allemaal terwijl ze kampen met aanhoudende besparingsrondes en een snelle stijging van het studentenaantal."

Door een "hoge werkdruk" zou ook de omkadering naar studenten negatief kunnen worden beïnvloed en de studenten vragen dan ook niet verder te besparen. "Dat is de slechtst mogelijke beslissing. Onze enthousiaste studenten zijn immers onze toekomst."

De universiteiten staan er volgens de studentenraad nog enigszins beter voor dan de hogescholen omdat ze nog middelen krijgen via onderzoek, maar de marge zou krimpen.

Met als motto '#hogeronderwijsishetwaard' wil men met eengemaakte krachten pleiten voor een grondige hervorming van het financieringssysteem, met een toename van de middelen in plaats van een herverdeling.