Veel meer aanvragen om leerlingen in basisschool te schorsen

Basisscholen trokken vorig schooljaar 109 keer naar het CLB met de vraag om een leerling tijdelijk of definitief te schorsen. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vier jaar eerder. Niet in alle gevallen wordt ingegaan op die vraag. Hoeveel effectieve schorsingen er zijn is niet duidelijk, daarvan worden geen officiële cijfers bijgehouden.
© Joncheray / Andia.fr

Volgens de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) hebben steeds meer kinderen in de lagere school gedragsproblemen. Voor sommige scholen is het laatste redmiddel een tijdelijke of definitieve uitsluiting. In het schooljaar 2014-2015 kregen de CLB's 109 aanvragen, in 2010-2011 maar 56. De cijfers staan in Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

"Het gaat heel vaak om extreme gedragsproblemen, vandalisme en zo meer. Scholen hebben het gevoel dat ze de veiligheid niet meer kunnen bewaren en dat ze geen oplossing kunnen vinden. Vaak speelt ook een scheefgelopen relatie met de ouders mee, dat men niet meer samen een gemeenschappelijke antwoord kan vinden voor de zorg voor dat kind. En dan wordt soms die allerlaatste stap gezet", zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB's, in "De ochtend" op Radio 1.

Sinds 2014 zijn scholen verplicht om CLB's in te schakelen als ze overwegen een kind te schorsen, een van de verklaringen voor het gestegen aantal aanvragen.

"Meeste scholen zitten echt wel met de handen in het haar"

"Wij zien in deze cijfers weerspiegeld dat het meer en meer voorkomt op jongere leeftijd, gedragsproblemen, problematische opvoedingssituaties... Niet alleen op de lagere school maar ook binnen de algemene hulpverlening. Je ziet dat er lange wachtlijsten zijn, dat onze samenleving het moeilijk heeft om hier een antwoord op te vinden", zegt Stefan Grielens.

109 aanvragen betekenen niet noodzakelijk ook 109 tijdelijke of definitieve uitsluitingen. "De CLB's worden verplicht betrokken om te vermijden dat het tot een uitsluiting komt", verduidelijkt Grielens. Van het aantal effectieve schorsingen worden geen officiële cijfers bijgehouden, dat is alleen zo in het middelbaar onderwijs. "Het aantal situaties waarvan wij weet hebben dat het CLB betrokken is bij een definitieve uitsluiting in de lagere school, schommelt rond de 40."

Voor scholen deze stap zetten stellen, moeten ze eigenlijk aan zichzelf toegeven dat het hen niet gelukt is om de opvang te geven die dat kind nodig heeft. "Als het het er alleen om te doen is van ervan af willen, dat een heel foute boodschap zijn. Ik ga ervan uit dat de meeste scholen echt wel met de handen in het haar zitten voor ze deze stap zetten."

"Zeer goede communicatie en dichte relatie met de ouders"

Het Kinderrechtencommissariaat noemt de evolutie zorgwekkend. "Een schorsing kan de verdere schoolloopbaan van kinderen zwaar hypothekeren. Het is voor hen heel moeilijk om een nieuwe school te vinden", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in de krant.

Grielens treedt hem bij: "We moeten ervoor zorgen dat het zover niet komt, dat kan door een zeer goede communicatie en een dichte relatie met de ouders, door al heel vroeg met elkaar contact op te nemen en hulp te zoeken. Samen draag je de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind."