Intendant: "Overkapping van Oosterweel is mogelijk"

De overkappingsintendant voor de ring rond Antwerpen denkt dat de overkapping van het Oosterweeltracé mogelijk is. Er is met alle betrokken partijen een dialoog opgestart om een zo groot mogelijk draagvlak daarvoor te creëren.
BELGA/HANDOUT

"We zijn aan het werk om de technische overkapbaarheid van Oosterweel goed te begrijpen. We zijn er nog niet helemaal uit, maar wat we weten, is wel bemoedigend." Aan het woord is intendant Alexander D’Hooghe.

Voor alle duidelijkheid; het is niet de overkappingsintendant die de overkapping beslist en gaat uittekenen. "Wel willen ze een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor een overkapping die tegelijk ambitieus en realistisch is", aldus D'Hooghe. "Daarom zijn we nu bezig met allerhande obstakels uit de weg te ruimen."

Daarom heeft de intendant een dialoog opgestart tussen de betrokken partijen, organisaties die tot nu soms over elkaar stonden. "We brengen ze samen in een gespreksformaat waarbij we faciliteren. De mate waarin er een kans tot samenwerking en een kans tot een groot draagvlak, zou het kunnen dat we grotere segmenten van een overkapping kunnen realiseren." Op een speciale website kunnen ook burgers hun ideeën en suggesties meegeven.

D'Hooghe noemt de overkapping een "historische kans" voor de stadsstructuur van Antwerpen. Tegen eind dit jaar moet er alvast een concrete ambitienota op tafel liggen en moeten de krijtlijnen uitgetekend zijn.