Na liberale VSOA doet ook ACV niet mee aan ambtenarenstaking

ACV Openbare Diensten neemt niet deel aan de staking van de federale ambtenaren op 26 april, georganiseerd door de socialistische vakbond. Volgens voorzitter Luc Hamelinck is een staking op dit moment niet het juiste actiemiddel.
Copyright 2012

De staking wordt gegangmaakt door het ABVV, via zijn centrale voor de overheidsdiensten, de ACOD. Het liberale VSOA liet eerder al weten niet mee te doen, omdat het sociale overleg alle kansen moet krijgen, ook al sluit het "gerichte acties" niet uit.

Ook ACV vindt een staking niet het juiste actiemiddel op dit moment. Topman Luc Haemelinck: "Wij denken dat dat in deze fase niet het gepaste middel is. Wij gaan wel acties organiseren. Sensibiliseren door pamfletten uit te delen aan de verschillende overheidsgebouwen."

Voor de rest zal er vooral nagedacht worden. Hamelinck: "Ik denk dat we ons de volgde maanden gaan beraden over de manier waarop we meer druk gaan zetten. Wij zijn aan het denken over een actieplan en niet bepaald één dag."

Hete lente?

Nu de christelijke vakbond afhaakt, staat ACOD alleen en kan er van een vakbondsfront geen sprake zijn. De socialistische bond kondigde eerder een "hete sociale lente" aan.

ACOD hekelt onder meer de afbouw van het systeem van ziektedagen, die opgespaard kunnen worden, en de hervormingen in de pensioenberekening voor ambtenaren. Langer werken voor een lager pensioen, vreest ACOD.

Het wil staken in allerhande federale overheidsdiensten, zoals de gevangenissen en de asielcentra. In de gevangenissen doet ACV overigens wél mee, zo kondigde ze eerder al aan.