Nieuwe maatregelen om banken "meer open kaart te laten spelen"

De banken moeten voortaan alle transacties van hun klanten met belastingparadijzen bijhouden en doorgeven aan de anti-witwascel van de fiscus en het gerecht. De regering wil daarmee de strijd tegen fraude verder opvoeren.

"De onthullingen uit de PanamaPapers deden vragen rijzen over de betrokkenheid van financiële instellingen", aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De bedoeling is dat de banken, verzekeraars en andere financiële instellingen helemaal open kaart gaan spelen.

Als zij alle transacties van hun klanten met offshorebedrijven bijhouden, kan de fiscus die informatie inkijken. Geld parkeren op een offshore-rekening is op zich niet strafbaar, maar het systeem mag niet gebruikt worden om belastingen te ontduiken of geld wit te wassen. De nieuwe maatregel moet dat laatste dus voorkomen en een stok achter de deur vormen.

Daarnaast krijgt een hele reeks diensten voortaan ook toegang tot het Centraal Aanspreekpunt, het register met bankrekeningnummers en contracten bij de financiële instellingen in België. Dat moet de gegevensuitwisseling in fraudezaken verbeteren, maar kan - net als de verplichte transparantie over belastingparadijzen - ook een grote hulp zijn in terreuronderzoeken.

Diensten die toegang krijgen zijn de witwascel, het parket, de onderzoeksrechters, het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring en de politiediensten die opsporingsonderzoeken voeren. Hetzelfde geldt voor magistraten, deurwaarders, notarissen, curatoren en bepaalde diensten van de fiscus die in fraudedossiers via een gemotiveerd verzoek toegang kunnen krijgen.

"Met deze nieuwe maatregelen wordt de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking verder aangescherpt", besluit Van Overtveldt. "Van de financiële instellingen verwachten we medewerking en transparantie."

"Eerste stap in de goede richting"

De nieuwe maatregelen die de regering aankondigt in de strijd tegen fraude zijn een stap in de goede richting”, zegt Peter Vanvelthoven (SP.A). Peter Vanvelthoven roept de regering op geen nieuw rondje fiscale regularisatie door het parlement te jagen. “De fiscale amnestie zal de strijd tegen fraude verlammen.” Tegelijk roept hij de regering op om de afkoopwet af te schaffen waardoor grote fraudeurs via een minnelijke schikking hun rechtzaak kunnen afkopen. Hoe meer geld je bezit in een land, hoe kleiner de kans dat je belastingen moet betalen en voor de rechter moet verschijnen wegens fraude. Dat krijg je de mensen toch niet uitgelegd?”