Opel wilde hoge uitstoot wel verbergen

De VRT-nieuwsredactie heeft opnieuw aanduidingen gevonden dat constructeur Opel na het dieselgateschandaal de hoge uitstoot van zijn Zafira Tourers wilde verbergen. Opel verwerpt de bevindingen van de nieuwe Zafira-tests.

Eerst even de voorgeschiedenis. Bij ons eerste onderzoek eind vorig jaar bleken Zafira Tourers met een 1.6 dieselmotor tot negen keer meer stikstofoxides uit te stoten dan toegelaten. Maar na een bezoek aan de dealers daalde die uitstoot spectaculair.

Van meerdere dealers kregen we toen te horen dat Opel na dieselgate met een verborgen update was gestart om de software in zijn Zafira's te vervangen. Opel beweerde dat onze geteste auto's gewoon in slechte staat waren. Zo zouden er verborgen softwarefouten in gezeten hebben, en zou een marter een kabel van een sensor hebben doorgebeten. De auto werd ook nog eens binnengebracht bij een officiële Opel-dealer die evenmin fouten aan het voertuig vaststelde.

Onze nieuwe reeks testen tonen nu aan dat dat niet klopt. Voor die nieuwe testen gebruikten we twee Zafira’s, een Belgische en een Nederlandse, exact dezelfde wagens met exact hetzelfde bouwjaar, 2014. De Belgische moet over 3.500 kilometer een onderhoud krijgen, de Nederlandse over 4.000 kilometer.

Bovendien hebben we er zorg voor gedragen dat het wagens zijn die niets mankeren. Er waren geen verborgen foutmeldingen, dat werd gecontroleerd met de nieuwste softwareversie van onze analyseapparatuur. En bovenal: de sensorkabels waren niet beschadigd. Wat betekent dat er geen marters in de buurt van de voertuigen zijn gekomen.

Hét grote verschil tussen de wagens is dat de Belgische Zafira een maand na het uitbreken van dieselgate bij een dealer is binnen geweest, om de olie te verversen. De Nederlandse passeerde een half jaar vòòr dieselgate bij een dealer.

En wat is het resultaat? Met de Nederlandse wagen is iets aan de hand. De stifstofoxide-uitstoot is tien keer zo hoog als de Europese norm. En dat dus bij een auto die sinds dieselgate nog niét bij een Opeldealer is binnengebracht. Zijn Belgische broertje daarentegen, wél binnen geweest bij een dealer, blijkt na controle een schone wagen te zijn.

De verschillen zijn significant. De Nederlandse auto stoot 873 milligram uit, de Belgische 203 milligram. Alleen een software-aanpassing kan zo’n verschil verklaren.

Ook een tweede paar auto’s bleek dezelfde opmerkelijke verschillen te vertonen. Hoewel we in de eerste auto wel degelijk een kleine softwarefout vaststelden. De Opel-dealers zagen die fout niet, dus nemen we de auto’s niet op in onze officiële metingen.

"Totaal oneens"

"Het rapport dat u hebt doorgestuurd maakt het meer dan duidelijk dat de "testen" niet werden uitgevoerd op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, met testparameters die afwijken van de gestandaardiseerde testen ter certificatie", reageert Opel tegen onze redactie.

"De door u gebruikte testen zijn in grote mate ondoorzichtig en twijfelachtig. U refereert ook herhaaldelijk naar een “update”, terwijl we u en de autoriteiten geïnformeerd hebben dat wij geen software-updates uitgevoerd hebben die de uitstoot beïnvloeden."

Opel vindt dat de informatie van de VRT alleen maar leidt tot verwarring bij de Opel-klanten en "het misleiden van het brede publiek op basis van ongefundeerde en oppervlakkige testen". De constructeur dreigt met "verdere stappen".